Grenaa havn i tal og fakta

Areal: 1.425.000 m2
Store ledige arealer er tilgængelige
Vanddybde: Op til 11 m
Kajlængde: 2.500 m
Baglandsareal: 138.000 m2
Pakhuse: 22 pakhuse på i alt 28.000 m2
Tankfaciliteter: 37.000 m3
Ro-Ro lejer: 2
Færgelejer: 3

Økonomiske nøgletal

 

2020

2019

2018

 

mio. kr.

mio. kr. 

mio. kr.

 Nettoomsætning

60,0

60,0

58,6

 Resultat af ordinær primær drift

9,9

16,3

17,6

 Resultat af finansielle poster

-1,1

-1,8

-2,6

 Skat

0,4 -0,5 -0,2

 Årets resultat

9,2

14,0

14,8

 Balancesum

355,1

358,1

340,3

 Investeringer i materielle anlægsaktiver 

25,8

10,4

35

 Egenkapital

212,5

203,3

189,3

 Pengestrøm vedrørende driften

22,7

20

26

 Pengestrøm vedrørende investering

-24,3

-10,3

-30,7

 Pengestrøm vedrørende finansiering

-7,4

7,9

4,2

 Årets forskydning i likvider

-10,3

15,5

-3,1

 Antal medarbejdere

22

21

19

 Nøgletal i procent

 Soliditetsgrad

59,9

56,8

55,6

 Egenkapitalens forrentning

4,4

7,1

8,1

Find de komplette årsrapporter her:
Årsrapporter