Grenaa havn i tal og fakta

Areal: 1.425.000 m2
Store ledige arealer er tilgængelige
Vanddybde: Op til 11 m
Kajlængde: 2.500 m
Baglandsareal: 138.000 m2
Pakhuse: 20 pakhuse på i alt 24.000 m2
Tankfaciliteter: 37.000 m3
Ro-Ro lejer: 2
Færgelejer: 3

Økonomiske nøgletal

 

2017

2016  

2015 

 

mio. kr.

mio. kr. 

 mio. kr.

 Nettoomsætning

50,7

52,7 

46,4 

 Resultat af ordinær primær drift

12,7

12,6 

13,0 

 Resultat af finansielle poster

-4,3

-4,5 

-4,5 

 Årets resultat

8,5

8,0 

8,4  

 Balancesum

318,5

319,3 

324,1 

 Investeringer i materielle anlægsaktiver 

23,8

4,1 

13,7 

 Egenkapital

174,5

166,1 

158,0 

 Pengestrøm vedrørende driften

8,6

16,1 

20,6 

 Pengestrøm vedrørende investering

-9,1

-3,8 

-12,2 

 Pengestrøm vedrørende finansiering

-1,2

-15,4 

-3,3 

 Årets forskydning i likvider

-6,1

-3,2 

5,1 

 Antal medarbejdere

19

17 

17 

 Nøgletal i procent

 

 Soliditetsgrad

54,8

52,0 

48,8 

 Egenkapitalens forrentning

5

5,5 

Find de komplette årsrapporter her:
Årsrapporter