Grenaa havn i tal og fakta

Areal: 1.425.000 m2
Store ledige arealer er tilgængelige
Vanddybde: Op til 11 m
Kajlængde: 2.500 m
Baglandsareal: 138.000 m2
Pakhuse: 22 pakhuse på i alt 28.000 m2
Tankfaciliteter: 37.000 m3
Ro-Ro lejer: 2
Færgelejer: 3

Økonomiske nøgletal

 

2018

2017

2016  

 

mio. kr.

mio. kr.

mio. kr. 

 Nettoomsætning

58,6

50,7

52,7 

 Resultat af ordinær primær drift

17,6

12,7

12,6 

 Resultat af finansielle poster

-2,6

-4,3

-4,5 

 Skat

-0,2

 Årets resultat

14,8

8,5

8,0 

 Balancesum

340,3

318,5

319,3 

 Investeringer i materielle anlægsaktiver 

35

23,8

4,1 

 Egenkapital

189,3

174,5

166,1 

 Pengestrøm vedrørende driften

26

8,6

16,1 

 Pengestrøm vedrørende investering

-30,7

-9,1

-3,8 

 Pengestrøm vedrørende finansiering

4,2

-1,2

-15,4 

 Årets forskydning i likvider

-3,1

-6,1

-3,2 

 Antal medarbejdere

19

19

17 

 Nøgletal i procent

 Soliditetsgrad

55,6

54,8

52,0 

 Egenkapitalens forrentning

8,1

5

Find de komplette årsrapporter her:
Årsrapporter