Grenaa havn i tal og fakta

Areal: 1.425.000 m2
Store ledige arealer er tilgængelige
Vanddybde: Op til 11 m
Kajlængde: 2.500 m
Baglandsareal: 138.000 m2
Pakhuse: 20 pakhuse på i alt 24.000 m2
Tankfaciliteter: 37.000 m3
Ro-Ro lejer: 2
Færgelejer: 3

Økonomiske nøgletal

 

2016  

2015 

2014 

 

mio. kr. 

 mio. kr.

 mio. kr. 

 Nettoomsætning

53 

46 

48 

 Resultat af ordinær primær drift

12 

12 

 Resultat af finansielle poster

-4 

-4 

-5 

 Årets resultat Balancesum

319 

324 

315 

 Investeringer i materielle anlægsaktiver 

14 

16 

 Egenkapital

166 

158 

150 

 Pengestrøm vedrørende driften

16 

20 

11 

 Pengestrøm vedrørende investering

-4 

-12 

-15 

 Pengestrøm vedrørende finansiering

-15 

-3 

-3 

 Årets forskydning i likvider

-3 

-7 

 Antal medarbejdere

17 

17 

17 

 Nøgletal i procent

 

 

 Soliditetsgrad

52 

49 

47 

 Egenkapitalens forrentning

Find de komplette årsrapporter her:
Årsrapporter