Grenaa havn i tal og fakta

Areal: 1.425.000 m2
Vanddybde: Op til 11 m
Kajlængde: 2.500 m + 300 m med kommende havneudvidelse
Pakhuse: 25 pakhuse på i alt 52.500 m2
Ro-Ro lejer: 2
Færgelejer: 3
Tankkapacitet forbundet til havnen: 100.000 m3

Økonomiske nøgletal

 

2021

2020

2019

 

mio. kr.

mio. kr.

mio. kr. 

 Nettoomsætning

68,2

60,0

60,0

 Resultat af ordinær primær drift

11,7

9,9

16,3

 Resultat af finansielle poster

-1,7

-1,1

-1,8

 Skat

-0,1 0,4 -0,5

 Årets resultat

9,9

9,2

14,0

 Balancesum

401,8

355,1

358,1

 Investeringer i materielle anlægsaktiver 

35,9

25,8

10,4

 Egenkapital

222,4

212,5

203,3

 Pengestrøm vedrørende driften

10,6

21,4

20

 Pengestrøm vedrørende investering

-35,5

-24,3

-10,3

 Pengestrøm vedrørende finansiering

29,7

-7,4

7,9

 Årets forskydning i likvider

4,9

-10,3

15,5

 Antal medarbejdere

22

22

21

 Nøgletal i procent

 Soliditetsgrad

55,4

59,9

56,8

 Egenkapitalens forrentning

4,6

4,4

7,1

Find de komplette årsrapporter her:
Årsrapporter