En dynamisk havn i udvikling

Som Danmarks mest centrale dybvandshavn giver Grenaa Havn din virksomhed nye muligheder og optimale betingelser for at skabe resultater. Vi arbejder kontinuerligt på at tilpasse os og udvikle faciliteterne i forhold til dine krav og individuelle ønsker omkring et udbytterigt samarbejde – derfor er vores motto også i al sin enkelhed:

SUPPORT YOUR BUSINESS

Vision

- Opnå en endnu stærkere position inden for bulkområdet (inkl. transit)
- Tiltrække virksomheder, der flytter gods over kaj
- Servicehavn og montageplads for offshore- og vindmølleindustrien
- Fastholde gode relationer til linje-og færgefarten samt havnens kunder
- Udvikle optimale rammer, der tilgodeser globalt orienterede virksomheder, med fokus på genindvinding, miljø- og energivirksomheder.

Målsætning

Fastholde og udbygge placeringen som en af Danmarks 10 største erhvervshavne.

Strategi

Differentieret fokusstrategi.
Stærkt markeds- og kundefokus. Differentierede ydelser. Segmentfokus. Kompetenceudvikling.

Fokusområder

Fundament

Mission: Vi driver havne-og infrastrukturvirksomhed på et bæredygtigt grundlag – økonomisk, miljø- og samfundsmæssigt. Vi bidrager til lokal og regional vækst, erhvervsudvikling og beskæftigelse og sikrer infrastrukturafhængige erhverv optimal adgang til den blå motorvej.

Værdier: Vi er innovative og modige, og kunderne skal opleve os som handlekraftige, engagerede og resultatorienterede. Der er en høj grad af sikkerhed og professionalisme i opgaveløsningen. Vi udviser respekt, er ærlige, loyale og troværdige og praktiserer stor åbenhed.

Brand essence: Viljen til at lykkes

Brand promise: Support your business