Partnerskabshavn for en grøn verden

Adgangen til havet er det, vi lever af. Grenaa Havn er som Danmarks mest centrale dybvandshavn et stolt knudepunkt i midten af Danmark. Porten til Kattegat. Som en af Danmarks store industri- og erhvervshavne håndterer vi effektivt gods fra land til vand til gavn for virksomheder og samfund. Vi skaber vækst og fremgang – i Norddjurs og regionen. Både når vi laster, løfter og lagrer for vores samarbejdspartnere. Og når vi finder nye grønne spor og sparer energi og ressourcer – i samarbejde med kunder og kommune, virksomheder og verden. Sådan fremmer vi en grøn verden i vækst. Altid tæt på og med lang horisont. Med fødderne på kajen og verdensmålene under armen.
Vi har viljen til at lykkes sammen med jer.

Fokusområder på Grenaa Havn

Hos Grenaa Havn har vi specialiseret os inden for otte strategisk udvalgte forretningsområder. Vi stræber efter at gå forrest, så vi kan give vores kunder og samarbejdspartnere en professionel service. Vi sliber løsninger til, så de passer netop til jeres behov. Vi skaber plads til, at I lykkes.

Actions 2021 – 2025

  • Arbejde for en bedre infrastruktur på Djursland for at effektivisere transportkæden hos logistikafhængige virksomheder.
  • Digitalisering og implementering af ny teknologi skal være med til at sikre moderne og tidssvarende service.
  • Samarbejde med globalt orienterede virksomheder med fokus på genvinding, miljø og CO2-neutrale brændstoffer.
  • Fortsætte den positive udvikling i offshore-og vindindustrien ved at stå til rådighed med faglighed og faciliteter.
  • Løbende udvikle faciliteter og infrastruktur for at fastholde en effektiv og sikker distribution af bulk samt projektlaster.
  • Styrke relationen med færge-og liniefarten for herigennem at bidrage til turisme- og erhvervsudviklingen i Kattegatregionen.
Download Grenaa Havns 2025 strategi Partnerskabshavn for en grøn verden her.