Din sikkerhed på Grenaa Havn

Personlig sikkerhed har altid topprioritet, og derfor har vi særlige regler for sikkerhedspåklædning og brug af værnemidler på havnen. 

Sikkerhedsvest

Vest er påbudt, når du færdes på havnen uden for et køretøj, i nærheden af en løfte-, laste- eller losseopgave. Det anbefales dog, at du bærer sikkerhedsvest hele tiden, når du færdes uden for et køretøj på havneområdet.

Sikkerhedshjelm

Hjelm er påbudt, når du færdes i nærheden af løfte-, laste- eller losseopgaver.

Øvrige værnemidler

Afhængigt af situationen kan det være nødvendigt at bære sikkerhedssko, sikkerhedsbriller, åndedrætsværn eller redningsvest.

Fartbegrænsning

Vær desuden altid opmærksom på maskiner i arbejde og transport af gods. Vis hensyn til andre trafikanter på havnen, og respekter hastighedsbegrænsningerne.
På hele havnens område hersker en fartbegrænsning på 30 km/t., som vi beder alle trafikanter respektere af hensyn til den generelle sikkerhed.