Fremtidige udvidelsesmuligheder på Grenaa Havn

Masterplanen giver mulighed for en massiv udvidelse af havnen samt de bagvedliggende erhvervsarealer og lægger op til en etapeopdelt udvidelse af Grenaa Havn. Fremtidsperspektiverne for den fuldt udbyggede havn vil være godt 4 km kaj samt et uddybet bassin på 15 meter. Det kajnære erhvervsareal udvides med 660.000 m2.

Masterplanen foreslår desuden, at der afsættes et stort område nordvest for havnen til pladskrævende industri. I planen indgår dette nye industriområde i en nytænkt planløsning for hele dette område: fra byen mod sydvest og Fornæs mod nordøst. Ved at etablere grønne bælter afskærmes beboelse fra industriområderne, og samtidig etableres en grøn korridor ned mod havet.

Se den korte præsentationsfilm om Masterplanen her:

Kontakt Grenaa Havn for nærmere detaljer om Masterplanen eller for at rekvirere komplet Masterplanudgivelse.