Verdensmål prioriteres

 Grenaa Havn prioriterer verdensmål

Grenaa Havn styrker indsatsen for samfundet

Det har altid været en fundamental værdi for Grenaa Havn at tage samfundsansvar, og nu er havnen i gang med at skærpe CSR-profilen yderligere med stort fokus på bæredygtighed og FN's 17 verdensmål.

Samfundsansvar er allerede en væsentlig del af Grenaa Havns DNA - ikke mindst fordi havnen, som ejet af Norddjurs Kommune, er en offentlig virksomhed. Det fortæller havnens CEO Henrik Carstensen med udsigt over de mange aktiviteter på havneområdet:
"Vi er et aktieselskab med offentlig ejer, og derfor føler vi en ekstra forpligtelse til at vise samfundsansvar - det har aldrig kun handlet om kroner og ører på bundlinjen", fortæller Henrik Carstensen.

Inspirerer andre virksomheder

Ved siden af ham er havnens CFO, Kirsten Hvid Schmidt, der supplerer:
"Vi lægger os også i selen for at inspirere andre virksomheder til at tage ansvar, når det handler om at hjælpe samfundets svageste, beskytte miljøet eller bidrage til udvikling af samfundet”.
Som eksempel fortæller de, at Grenaa Havn lige nu er dybt involveret i Norddjurs Kommunes sociale projekt rekruttering til havnen, som skal hjælpe langtidsledige ind på arbejdsmarkedet i en af havnens 62 virksomheder. Her nøjes Grenaa Havn ikke med selv at tage imod langtidsledige, fortæller Henrik Carstensen:
"Jeg har arbejdet målrettet på at åbne døre ind til havnens private virksomheder for kommunens konsulenter, og allerede nu er otte langtidsledige ansat i skåne- og fleksjobs i kølvandet på projektet. Jeg synes, at vores indsats i forbindelse med rekruttering til havnen er en god illustration af det ansvar, vi føler".

Styrker indsatsen for samfundet

Nu har Grenaa Havn besluttet at skrue yderligere op for CSR-indsatsen. Havnen har startet en proces, der skal lede frem til en "ambitiøs og klart defineret CSR-politik med stort fokus på bæredygtighed og FN's 17 verdensmål". Det sker af flere årsager, fortæller Kirsten Hvid Schmidt:
"Først og fremmest fordi vi både vil og kan. De seneste år har vi udviklet os til en økonomisk stærkere og mere veldrevet virksomhed, og det har givet overskud til at prioritere vores indsats for verden omkring os endnu højere. Samtidig er virksomheders CSR-profiler blevet et meget stærkere konkurrenceparameter, som bliver stadigt mere afgørende for at kunne tiltrække kunder, samarbejdspartnere, medarbejdere og investorer".

Prioriterer verdensmål

Henrik Carstensen supplerer:
"Den udvikling er forstærket af FN's 17 verdensmål, som virksomheder er nødt til at integrere i deres CSR-politik for at forblive konkurrencedygtige. Vi mærker allerede nu, at både vores nationale og internationale kunder lægger vægt på dem. Samtidig flugter verdensmålene jo fuldstændigt med det samfundsansvar, som Grenaa Havn skal kendes på, og vi er lige nu i en proces, hvor vi diskuterer, hvilke verdensmål vi i første omgang vil prioritere at understøtte. Skal jeg bare nævne et, kunne det være verdensmål nummer 17 om partnerskaber for handling. Jeg tror på, at det er utroligt vigtigt at tænke i partnerskaber for at fremme bæredygtighed og sundhed for vores klode og dens befolkning".

Allerede stærk CSR-profil

Allerede før Grenaa Havn er i mål med processen frem mod et endnu større samfundsansvar, har havnen en stærk CSR-profil. Det har en ekstern konsulentrapport netop fastslået - og samtidig opremset en lang række sociale og miljømæssige tiltag, som havnen har iværksat til glæde for det omkringliggende samfund og dets borgere. CFO’en giver et par eksempler:
"Det er vigtigt for os at give mennesker uden for arbejdsmarkedet en chance, så vi har løbende to kontanthjælpsmodtagere i virksomhedspraktik. Vi føler også et stort ansvar for at give unge mennesker fodfæste på arbejdsmarkedet, så vi har to lærlinge i en arbejdsstyrke på kun 20 medarbejdere. Derudover viser Grenaa Havn jo vejen, når det gælder miljømæssig bæredygtighed. Vi prioriterer genindvinding og cirkulær økonomi, og vi tilbyder i højere grad end nogen anden dansk erhvervshavn miljøvenlig landstrøm til skibe og borerigge. Endelig har vi etableret Bæredygtighedens Hus, hvor virksomheder med bæredygtighed som fælles værdi og drivkraft skal skabe grundlaget for de kommende årtiers grønne erhvervsudvikling på Djursland. De initiativer understøtter alle vores ambition om at blive Danmarks grønneste erhvervshavn", fortæller Kirsten Hvid Schmidt.

Ny genbrugs-kaj

Henrik Carstensen nævner endnu et eksempel på, hvordan havnen prioriterer bæredygtighed:
"Den nye kaj, vi lige nu er ved at bygge, er 100 procent etableret ud fra principperne om cirkulær økonomi. Den er lavet af genbrugsjord i form af lettere forurenet jord, som ellers bare var kørt i deponi. Betonen, vi bruger, er på samme måde genbrugsbeton fra gamle betonsvæller fra Langå - Hobro-banen. Lastbilerne, der henter genbrugsjorden og betonsvællerne, kører først fra havnen med skærver til Langå - Hobro-banen, så dermed sikrer vi samtidig, at lastbilerne ikke kører tomme hverken frem eller tilbage - sådan gør vi også transporten bæredygtig. Endelig har det betydet, at kajen er blevet betragteligt billigere, end hvis vi havde opført den traditionelt uden skelen til bæredygtighed. Derfor mener vi, at vores kaj-projekt indeholder masser af inspirationsværdi for andre havne og virksomheder".

Kirsten Hvid Schmidt fortsætter:
"Samfundsansvar består også i at vise vejen for andre, og det synes jeg, at vi gør her. Helt overordnet prioriterer vi bæredygtighed og får samtidig et rekordoverskud i 2018, så vi viser, at man kan forene hensynene til bæredygtighed og forretning. Vi håber, at det kan være en inspirationskilde for andre virksomheder".

Ambition om at vise vejen

Entusiasmen hos både CFO’en og CEO’en signalerer tydeligt en overbevisning om, at det øgede fokus på samfundsansvar og verdensmål er både den rigtige og naturlige vej at gå for Grenaa Havn.

Med Henrik Carstensens ord:
"Vi vil bruge endnu flere kræfter på samfundsansvar i de kommende år - det er samtidig forudsætningen for, at vi kan styrke og fremtidssikre vores forretning. Verdensmålene og vores nye CSR-politik vil virkeligt fylde i vores næste strategiplan for 2020 – 2025.

Ambitionen er at fremstå som det nationale skoleeksempel på en havn, der viser vejen for samfundsansvar".