Værdi af cirkulær økonomi

  • slider image
  • slider image
  • slider image

Grenaa Havn viser værdien af den cirkulære økonomi

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen besøgte Grenaa Havn og drøftede perspektiverne i havnens satsning på bæredygtighed og genanvendelse.

Der blev gået grundigt til værks, da Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen besøgte Grenaa Havn for at se nærmere på bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Temaet står højt på den politiske dagsorden om grøn omstilling, og Grenaa Havn har i et par år haft emnet som et vigtigt element i havnens udviklingsstrategi.

Ministeren hørte om den strategiske tilgang til det, der ventes at bidrage væsentligt til havnens vækst i de kommende år, og han fik også lejlighed til at se, hvordan man på havnen omdanner spildprodukter til værdifulde ressourcer, som kan genanvendes.

Jakob Ellemann-Jensen mødtes først med borgmester Jan Petersen, Norddjurs Kommune, bestyrelsesformand Bent Hansen, Grenaa Havn A/S og havnens administrerende direktør Henrik Carstensen og fik her en introduktion i de planer, havnen har for at gøre bæredygtighed til at bærende tema i havnens og områdets udvikling.

Interview med Miljø- og fødevareministeren

Havnen rummer allerede i dag adskillige virksomheder, som arbejder inden for genanvendelse, og flere er på vej. Også inden for havnens eget regi tænkes der aktivt i bæredygtighed.

For eksempel anvendes let forurenet jord og beton fra vejbyggeri samt fra arbejdet med letbanen til Grenaa og jernbanebyggeri mellem Langå og Hobro til havnens nye kajanlæg. Havnen arbejder desuden med en ambitiøs vision om at gøre det nye Havnecenter til ’Bæredygtighedens Hus’ i håbet om her at skabe et nyt kraftcenter for erhvervsudviklingen på Djursland.

Genbrug i stor skala

”Her ser vi jo i praksis, hvordan metalskrot takket være nye måder at tænke på kan forvandles fra affald til en værdifuld ressource, der kan genanvendes”, sagde Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen, da han efter mødet så Stena Recyclings store anlæg til behandling af metalskrot. Her viste CEO Ulf Arnesson, direktør for Operations Mette Boysen og produktionschef Otto Jensen rundt på anlægget, der repræsenterer det ypperste inden for sortering og findeling af metalskrot.

”Grenaa Havns mange tiltag matcher regeringens tanker om grøn omstilling via bæredygtighed og cirkulær økonomi” siger Jakob Ellemann-Jensen. ”Vi skal lære at udnytte det, vi hidtil har betragtet som affald, på en helt ny måde, og skal det gøres effektivt, skal det ske i stor skala som her i Grenaa. Ved netop at satse stort kan virksomhederne tiltrække de nødvendige kompetencer og fortsat udvikle sig, så de kan udnytte spildprodukter i stadig større grad".

Store muligheder

Jakob Ellemann-Jensen søger med et aktuelt tiltag at gøre netop genbrug til en større del af dansk økonomi. Regeringen har afsat 60 mio. kroner til en række initiativer, der skal sætte fokus på, hvad tankegangen om cirkulær økonomi kan betyde for den grønne omstilling.

”Dagens møde med Miljø- og fødevareministeren bekræfter os i, at vi står over for store forretningsmæssige muligheder inden for cirkulær økonomi”, siger administrerende direktør Henrik Carstensen, Grenaa Havn A/S.

”Vi deler ministerens opfattelse af, at omstilling til grøn, cirkulær økonomi bliver et bærende element i den industrielle udvikling. Vi er også af den opfattelse, at målrettet satsning på øget genanvendelse både er en mulighed og en pligt for erhvervslivet. Vi er derfor meget optimistiske efter mødet med ministeren og fastholder fokus på det, der efter vores opfattelse kommer til at bidrage væsentligt til havnens fremtidige vækst”, siger Henrik Carstensen.
 

FAKTA

Grenaa Havn udfører i dag adskillige opgaver relateret til RECYCLE & WASTE MANAGEMENT:

  • Tænker andres spildstrømme som værdifulde ressourcer og en god forretning.
  • Havnens lejere er i stor udstrækning virksomheder inden for genbrug, ophugning af skibe, sortering og salg af metaller, modtagelse og bearbejdning af biomasse m.v.
  • Tiltrækker flere etableringsvirksomheder, der fokuserer på recycling.
  • Nedbrydning og materiale genanvendelse, nedtagning og oparbejdning af udtjente vindmøller, genbrug af plast.
  • Nyttiggør genbrugsmaterialer til egne anlægsarbejder, eksempelvis nyt kajområde.
  • Udbygger el-baseret infrastruktur ifm. biler, kraner, tilslutning til skibe og rigge m.v.
  • Har visioner med ‘Bæredygtighedens Hus’ – grøn og bæredygtig erhvervssatsning.