Teamet på havnen

PORTRÆT AF EN MEDARBEJDER PÅ GRENAA HAVN

SUPPORT lægger i hver udgave spalteplads af til et portrætinterview med en medarbejder fra Grenaa Havn. Hver enkelt medarbejder bidrager hver eneste dag til at gøre Grenaa Havn til en god samarbejdspartner og en havn i udvikling. Det er summen af medarbejdernes kompetencer og engagement, der gør teamet på havnen til noget særligt. Denne gang vil vi præsentere jer for Arne.
 

ARNE TAGER DE TUNGE LØFT

Kranfører Arne Lund Petersen har gennem 11 år betjent kranerne på Grenaa Havn. I hverdagen er det Arne Lund Petersen, der har det store overblik på havnen. Sådan at forstå, at en stor del af hans arbejdsdag foregår mere end 20 meter oppe i en af havnens to store Gottwald mobilkraner. Herfra løser han en række forskellige opgaver, som alle er karakteriseret ved, at de er tunge. Det er kranerne og Arne og hans kolleger, der tager de tunge løft på Grenaa Havn, og årligt bliver det til mange tusinde tons gods, der løftes over kajen og er med til at skabe havnens indtægtsgrundlag.

”Jeg tror, det er det der med maskinerne, der trækker”, siger Arne, når man spørger, hvorfor han for efterhånden mange år siden vekslede landmandslivet på en ejendom ved Tirstrup til først et job som lagermedarbejder og truckfører i en privat virksomhed og i 2004 til jobbet som kranfører på Grenaa Havn.
 

TEAMWORK

Umiddelbart kan det forekomme lidt isoleret at sidde i førerhuset godt 20 meter oppe i kranen i flere timer ad gangen. Men Arne påpeger, at der ved mange losse- og lasteopgaver med kran er tale om et teamwork med de kolleger, der arbejder nede i skibets lastrum – de såkaldte anhuggere.

”Vi er i konstant radiokontakt for at laste og losse så effektivt og så sikkert som muligt” siger han. ”Og i forbindelse med store projektlaster er vi jo mange, der skal arbejde sammen som et hold. I andre tilfælde, hvor der f.eks. flyttes skrot for Stena Recycling, foregår det uden assistance fra anhuggere.”

I alt er de 5 kranførere på Grenaa Havn for at sikre den nødvendige fleksibilitet. ”Når vi har store skibe inde hos f.eks. Stena, kører vi ofte med to kraner fra kl. 7 til 22, og så skal vi være 4 mand, der arbejder på skift. I det hele taget er opgavemængden forskellig, og vi skal kunne omstille os hurtigt. I andre tilfælde kan et skib være forsinket, og så kaster vi os over forefaldende opgaver med truckkørsel, fejning af kajer, pakhuse m.v.”, siger Arne.
 

VEDLIGEHOLD OG SIKKERHED

Arne og hans kolleger er også ansvarlige for at vedligeholde kranerne, så alle sikkerhedskrav altid er opfyldt.

”Sikkerheden kommer før alt andet. Kranerne kan løfte op til 140 tons ude på 24 meter, så vi kranførere skal altid vide, hvad kranen kan, og hvad vi har med at gøre. Vi har det daglige ansvar for løftegrejet og varetager den løbende vedligeholdelse, smøring og mindre reparationer. Desuden gennemgår kranerne hvert år et lovpligtigt eftersyn.

”Vi er et godt hold omkring kranerne. Vi kender hinanden og hjælper hinanden i hverdagen, som byder på mange afvekslende opgaver”, siger en tilfreds Arne.

Privat er han indtil nu blevet boende på det nedlagte landbrug ved Tirstrup. Men det er netop blevet solgt og udskiftet med et hus i Rønde. Så er der også lidt kortere ind til Aarhus, hvor Arne gerne tager til håndboldkampe. Ellers går fritiden med at gå til træning med familiehunden – en Labrador – og være sammen med familien, som består af hustruen Birthe og deres to døtre.