Stema Shipping investerer i fremtiden

Mere gods via Grenaa

Stema Shipping A/S forsyner stadigt flere byggeprojekter overalt på kloden med klippegranit og investerer målrettet i virksomhedens fremtid ­en fremtid, som Grenaa Havn nu er blevet en del af.

"Hvis vi også fremover skal være konkurrencedygtige på både kvalitet, leveringssikkerhed og pris, skal vi kunne levere hele pakken. Og det kan vi, for vores strategi har altid været at fremtidssikre vores konkurrenceevne".

Rolf Bonnichsen, administrerende direktør i Stema Shipping A/S Danmark, fortæller engageret om arbejdet med at sikre, at Stema Shipping A/S står stærkt i markedet. Aabenraa­virksomheden leverer granit til jernbaneskærver samt til produktion af for eksempel asfalt og beton til vejanlæg og byggeprojekter fortrinsvis i Nordeuropa. Stema Shipping A/S udviklede sig som en af de allerførste til totalleverandør på området.

Totalleverandør

Fra et lyst kontor i havnens administrationsbygning og med væg til væg udsigt ud over Grenaa havn, uddyber Rolf Bonnichsen:

"Historisk set har branchen bestået af købmænd, der bare købte og solgte granit, men vi mener, at vi kun med tilbud om en totalløsning kan garantere kunderne den bedste vare. Derfor har vi investeret tungt i egne stenbrud i Norge, i egne skibe og i egne terminaler.

Tidligere lejede vi for eksempel vores skibe til transport af gra­nitten på spotmarkedet, og det medførte en risiko for, at vi ikke altid kunne levere til tiden, hvis alle skibe var lejet ud. Som totalleverandør er vi ude over det problem".

15 MILLIONER TONS GRANIT

Stema Shipping blev etableret på Aabenraa Havn i 1975, hvor man handlede jordbrugskalk til landbruget og stenmaterialer fra Sverige og Norge til beton­ og asfaltindustrien.

I dag ejer virksomheden fem stenbrud i blandt andet Jelsa i Norge og har en flåde på foreløbigt seks specialskibe og derud­over 50 terminaler spredt over 10 lande i Nordeuropa. Stema Shipping har udviklet sig til et selskab med foreløbigt 350 ansatte og en årlig produktion på 15 millioner tons granitskærver – og virksomheden vækster fortsat.

30 ÅR I ”FASCINERENDE BRANCHE”

54­-årige Rolf Bonnichsen har været med på en stor del af Stema Shippings forvandlingsrejse. Han fik ansættelse i virksomhe­den i 1989, så til april har han arbejdet der i 30 år - ­de sidste seks som administrerende direktør for den danske afdeling. De mange år i samme virksomhed er langt fra nogen tilfældighed:

"Det har været en rigtig sjov rejse med masser af spændende udfordringer. Arbejdet i Stema Shipping er fascinerende, fordi vi er med i hele processen: Fra granitten bliver brudt i Norge, over transporten frem til kunden og til den nye bro eller motor­vej med vores granit i står klar. Med vores faglighed og viden kan vi desuden bidrage til at opkvalificere de projekter, vi leverer råmaterialer til. Vi kan for eksempel gøre vores kunder opmærksomme på, at det vil være en økonomisk og kvalitativ fordel for dem at bruge et andet råmateriale end det, de har valgt i udbudsmaterialet. Via logistisk planlægning med vores egne skibe kan vi også medvirke til, at et projekt kan gennemføres hurtigere end forventet, og så er der penge at spare for kunden".

”ER DET EN JELSA?”

Rolf Bonnichsen fortæller, at han bliver "rigtig stolt", når han står ved en nyopført bro, en nyanlagt jernbane eller et andet færdigt projekt, som Stema Shipping har bidraget til:

"Det er en stor tilfredsstillelse at se et slut­produkt af høj kvalitet og så vide, at det her har vi været en del af. Jeg har efterhånden også lært min hustru og mine to store børn, at sten ikke kun er sten. Så når jeg privat er på farten med familien, og vi kører på en ny motorvej eller under en ny bro, spørger min søn eller datter ofte: "Er det en Jelsa, det der", griner Rolf Bonnichsen.

På spørgsmålet om, hvad der i karrierens løb har gjort ham mest stolt, falder svaret prompte:
"Det er motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg, der stod færdig i 2012. Konsortiet KMG hyrede os til at være ansvarlig for hele råstof­konceptet, samtidig med at vi rådgav omkring alt i forbindelse med transportbehovet fra start til slut. Det har indtil nu været det største for mig, og kunden var meget tilfreds".

REVY OG KOR

Ikke alt i Rolf Bonnichsens liv handler om granit. I et par år har han spillet revy i hjembyen Aabenraa:
"Jeg har altid frygtet at stå på en scene, så det var grænseoverskridende, men det du frygter, skal du udfordre dig selv med", smiler han. 

Sammen med hustruen spiller han golf, og han er også begyndt at gå til kor:
"Jeg kan godt lide at give mig selv nye udfordringer -­ vi er ikke mindre end 100 personer i koret, der bliver akkompagneret af et symfoniorkester. Det er simpelthen bare sjovt".

"DE ER KREATIVE OG FLEKSIBLE PÅ GRENAA HAVN"

Stema Shippings samarbejde med Grenaa Havn startede i 2016, og siden har Stema Shipping blandt andet losset jernbane­skærver til henholdsvis Langå -­ Hobro­-linien og Grenaa-­banen fra havnen. Der er flere årsager til, at Stema Shipping har valgt Grenaa Havn som samarbejdspartner, fortæller Rolf Bonnichsen, der oplever samspillet som "utroligt positivt":

"Dels er de kreative og fleksible her på Grenaa Havn. For os er havnen en stærk samarbejdspartner, der tænker ud af boksen og reagerer hurtigt for at imødekomme vores behov. De er parate til at investere i ekstra udstyr, for eksempel forskellige grab­typer, for at kunne servicere kunderne optimalt og udvikle samarbejdet.

Havnen har samtidig attrak­tive faciliteter som dybgang på op til 11 meter. Endelig er også havnens bagland interessant for os, fordi der ligger flere grusgrave på Djursland, blandt andet Gert Svith A/S, som vi køber sand, grus og sten af. Vi har for eksempel lige lastet en ordre på 40.000 tons sten her fra Grenaa-­området til et stort gasledning-­projekt i Østersøen".

”ALT ER I SPIL”

Rolf Bonnichsen tror på, at samarbejdet med Grenaa Havn bliver udbygget i de kommende år, og han har også positive forventninger til udviklingen af Stema Shippings omsætning:

"Jeg forventer, at der i fremtiden vil være stigende efterspørgsel på vores produkter. Det bygger jeg på, at mange af de grus­grave, der findes i de enkelte lande i vores markeder, har en række udfordringer:

Dels de begrænsninger, som miljømyndighe­derne sætter for grusgravenes arbejde og udvikling, dels naboprotesterne og sidst men ikke mindst grusgravenes reducerede udbytte, fordi forekomsten af de ønskede sten er ved at være opbrugt.

Vi investerer derfor fortsat i fremtiden: Vi får foreløbigt endnu et skib i 2020, og måske køber eller etablerer vi selv flere nye stenbrud. Vi gør det, der skal til for at sikre, at vi også frem­ over står stærkt i konkurrencen ­- alt er i spil".