Startskuddet til ny Kattegatregion

Ny færgerute åbner 1. februar 2020

1. februar 2020 åbner den nye færgerute mellem Grenaa og Halmstad. Visionen er, at den forbinder Østjylland og Sydsverige i en ny region med forstærket vækst og udvikling på begge sider af Kattegat.

"Søger du efter ”Kattegatregion” på Wikipedia, så dukker der ingenting op - ikke noget som helst. Nu skal vi begynde historien sammen og give regionen identitet".

Tony Michaelsen, chef i Stena Line for rederivirksomhedens linje mellem Frederikshavn - Göteborg og den kommende linje mellem Grenaa - Halmstad, fortæller entusiastisk om sine visioner for Kattegatregionen i Havnecentret på Grenaa Havn. Med udsigt til havneområdet, som hans færge dagligt anløber, fortæller han om grundtanken bag Kattegatregionen:

"Jeg tror på en kraftig synergieffekt, når Østjylland og Halland/Småland i Sydsverige ser sig selv som områder i én stor region og ét stort marked, og den nye rute mellem Grenaa og Halmstad er første skridt mod en ny Kattegatregion".

NY RUTE GØR EN KÆMPE FORSKEL

Grenaa - Halmstad-ruten afløser Grenaa - Varberg-ruten den 1. februar 2020, og ifølge Tony Michaelsen gør det en kæmpe forskel:

"Grenaa - Varberg-ruten har ikke haft en identitet, vi har intet gjort for at markedsføre eller konceptudvikle den, og rederiets eneste begrundelse for ruten har været at beskytte Frederikshavn - Göteborg-ruten. Når det gælder Grenaa - Halmstad-ruten vil vi til gengæld investere alle kræfter i at gøre den både kendt og attraktiv".

300.000 PASSAGERER

Med kombinationen af flytningen fra Varberg til Halmstad og udviklingen af Kattegatregionen forventer Tony Michaelsen, at Grenaa – Halmstad-ruten kommer til at transportere langt flere lastbiler og personbiler end Grenaa - Varberg-ruten i dag:

"Mange tusinde lastbiler kører årligt frem og tilbage over broerne mellem Jylland og Halland/Småland i Sydsverige, og de lastbiler kan vi tiltrække, når ruten hedder Grenaa - Halmstad", fortæller den svenske linjechef med et overbevisende blik.

Hidtil har Stena Line årligt transporteret 45.000 lastbiler mellem Grenaa og Varberg. Med de forventede, ekstra 30.000 lastbiler kalkulerer Tony Michaelsen med, at det tal er steget til 75.000 lastbiler på Grenaa - Halmstad-ruten inden 2024. Derudover forventer han, at antallet af personbiler fordobles fra de nuværende 45.000 til 90.000 inden 2022. Med den samlede stigning i antallet af personbiler og lastbiler forudser Tony Michaelsen, at de i alt 150.000 passagerer, som Stena Line i dag transporterer mellem Grenaa og Varberg øges til 300.000 passagerer på Grenaa - Halmstad-ruten.

FUNDAMENTET FOR KATTEGATREGIONEN

For Tony Michaelsen er Grenaa – Halmstad-ruten broen, der forbinder de to områder i Kattegatregionen. Fundamentet for den nye region er en aftale mellem Norddjurs Kommune, Halmstad Kommune og Stena Line om at skabe en fælles platform, hvor samfundene på begge sider af Kattegat kan mødes. I forlængelse heraf har Norddjurs Kommune netop underskrevet partnerskabsaftalen "Kattegatalliancen" med Halmstad Kommune, og Norddjurs Kommunes borgmester Jan Petersen tror på, at aftalerne har banet vejen for realiseringen af visionen om Kattegatregionen:

"Vi skaber rammerne, hvor repræsentanter for turisme, erhvervsliv, uddannelser, kultur og sport fra begge sider mødes, taler sammen og ser muligheder i at begynde at tænke den anden side af Kattegat ind i ligningen. Vi er facilitatorer, det skaber møder og starter processer, og herefter er det op til erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, hoteller og turistattraktioner på begge sider at fortsætte udviklingen".

OVERSETE MULIGHEDER

Norddjurs-borgmesteren ser store perspektiver i Kattegatregionen:

"Mulighederne i et tæt samarbejde mellem Østjylland og Sydsverige har været oversete, og nu åbner de sig. Norddjurs Kommune arbejder tæt sammen med Syddjurs Kommune, Visit Aarhus, Business Region Aarhus, Grenaa Erhverv og Business Djursland, og vi er samtidig i løbende kontakt med de østjyske turistattraktioner samt kultur- og uddannelsesinstitutioner, og jeg ser store muligheder for alle aktører i det her".

NYE ARBEJDSPLADSER

Det samme gør Tony Michaelsen:

"Jeg tror på, at vi har startet en udvikling, hvor virksomheder på begge sider i meget højere grad vil se hinanden som mulige samarbejdspartnere, kunder og leverandører. Turistattraktioner, kulturinstitutioner og hoteller vil hver for sig og sammen lægge sig endnu mere i selen for at udvikle attraktive tilbud målrettet turister fra den anden side. Uddannelsesinstitutioner som Aarhus Universitet vil lave udvekslingsaftaler med universitetet i Halmstad, og iværksættere vil lave netværk, der dækker hele Kattegatregionen. Alle vil nyde godt af, at det udvidede marked forhøjer mulighederne for øget omsætning, som igen vil skabe mange nye arbejdspladser".

Tony Michelsen nævner Kattegatcentret som eksempel på en turistattraktion, der kan få kraftig øget omsætning i kølvandet på udviklingen af Kattegatregionen og den nye færgerute:
"Ikke mindst hvis Kattegatcentret griber muligheden og udvikler stærke tilbud til borgerne i Halmstadområdet - for eksempel ved også at tilbyde svenske skolebørn at overnatte i Kattegatcentret".

TURISTSÆSONEN SPREDT UD

De første tegn, østjyderne får, på at Kattegatregionen er ved at tage form, vil ifølge Tony Michaelsen være, at der bliver flere svenske turister i regionen. Det ser Jan Petersen frem til:

"Jeg glæder mig især til, at turismesæsonen bliver spredt ud, så turismen her på Djursland ikke kun er noget, der for alvor finder sted i juli. Det er både vores og Stena Lines ambition, at vi i langt højere grad skaber og markedsfører oplevelsesmuligheder, der ligger udenfor højsæsonen, og jeg mener, at det er realistisk,
for vi har hele oplevelsespaletten med både kultur, natur og oplevelser som Gl. Estrup, Aros, Moesgaard Museum, Tivoli Friheden, Den Gamle By, Djurs Sommerland, Det Grønne Museum, National Park Mols, Kattegatcentret, Fregatten Jylland og Glasmuseet".

EKSTRA FÆRGE OM ET ÅR

Tony Michaelsen tvivler ikke på, at skabelsen af Kattegatregionen hurtigt vil kunne mærkes på Grenaa - Halmstad-ruten:

"Udviklingen vil øge behovet for transport mellem Grenaa og Halmstad, så jeg tror på, at stigende efterspørgsel betyder, at vi indsætter endnu en færge på ruten allerede indenfor et år".

Den forventede fordobling af antallet af passagerer til 300.000 årligt, gør det ifølge Tony Michaelsen rigtig vigtigt, at vejnettet fra E45 til Grenaa udvides.

Jan Petersen er enig:
"Det er helt afgørende, at vi får en 2 + 1-vej uden om Tirstrup og Trustrup som en start, og at vi får en omfartsvej syd om Auning. Trafikministeren har ansvaret for, at infrastrukturen matcher den kraftigt øgede trafikmængde, og derfor har jeg net- op skrevet til ham og bedt ham tage affære".

ERFARINGER FRA ØRESUNDSREGIONEN

For at sikre en konstant fremadskridende udvikling af Kattegatregionen, har Tony Michaelsen allieret sig med Øresundsinstituttet, der har observeret og dokumenteret udviklingen af Øresundsregionen:

"Det betyder, at vi drager nytte af erfaringerne fra udviklingen af Øresundsregionen og får indsigt i hvilke initiativer, der fungerede, og hvilke der ikke gjorde. Det garanterer samtidig, at Øresundsinstituttet løbende vil dokumentere udviklingen
af Kattegatregionen indenfor alle felter - både når det gælder turisme, erhverv, uddannelse og kultur. Det sikrer, at vi holder visionen om Kattegatregionen på sporet".