Sponsorsamarbejde

Grenaa Golfklub og Grenaa Havn tee’er ud i nyt sponsorsamarbejde

Snart kan golfspillere slå det første slag fra Grenaa Golfklubs nye hul 16, når ”Havnehøjen” indvies den 31. august.

Hen over vinteren og foråret har Grenaa Golfklub klargjort klubbens nye imponerende hul 16, som Grenaa Havn er sponsor for. Herfra har man netop en fantastisk udsigt helt til havnen.

Både Grenaa Golfklub og Grenaa Havn ser et potentiale i golfbanens unikke beliggenhed og forbindelse til havnen og har derfor indgået en sponsoraftale til gavn for sporten og aktiviteterne i lokalområdet.

Flere synergier i samarbejdet

Henrik Carstensen, CEO Grenaa Havn A/S ser mange fordele ved samarbejdet.

- Vi sætter fokus på den geografiske sammenhæng mellem havnen og golfbanen og håber, at endnu flere vil få øje på de unikke omgivelser, vi har her i Norddjurs. Vi støtter flere lokale formål relateret til sundhed, og golfsporten indbefatter både præcision og fysisk aktivitet. Endda attraktivt for alle aldre og begge køn.

Desuden linker dette sponsorsamarbejde utroligt godt sammen med både Stena Lines opgradering på sverigesforbindelsen ift. turisme og erhverv samt vores arbejde med udvikling af Sydhavnen, bl.a. som et rekreativt oplevelsesområde.

Rekruttering af golfspillere

Grenaa Golfklub er klar til at invitere svenske golfgæster til Norddjurs – og til at sende golfspillere fra Djursland til Halmstad. For Grenaa Golfklub handler det også om at få flere til at se de mange positive elementer, som sporten bidrager med for den enkelte sportsudøver, uanset, om man er motionist eller professionel.

Et samarbejde der understøtter de mange gode takter, som allerede er i gang i Grenaa og Norddjurs relateret til Kattegatalliancen og et øget fokus på vores svenske naboer.

Det nye hul 16

- I Grenaa Golfklub har vi i mange år haft en drøm om at ændre et af hullerne på banen, men indtil videre har ressourcerne ikke været til stede, konstaterer formand i Grenaa Golfklub, Anthony Bjerregaard.

Et møde på Grenaa Havn i foråret 2020 betød, at kimen til et samarbejde blev skabt. Dette samarbejde er en af årsagerne til, at klubbens drøm nu endelig kan gå i opfyldelse og markerer samtidigt begyndelsen på et fremtidigt partnerskab mellem havnen og golfklubben.

I Grenaa findes en fantastisk natursti, der strækker sig helt fra Grenaa Havn lige til Grenaa Golfklub. Ruten følger Grenaa-åen det meste af vejen og byder på oplevelser og motion af høj klasse.

Med lanceringen af et nyt spændende golfhul og et udvidet sponsorsamarbejde, markerer Grenaa Golfklub, at man ønsker at være en aktiv medspiller, når det drejer sig om promovering af lokale erhvervsvirksomheder på nye og måske lidt utraditionelle måder.

På åbningsdagen vil der blive afsløret forskellige tiltag, som forhåbentlig giver anledning til at deltagerne får inspiration til deres næste mediekampagne.

- I mange år har vi i golfklubben arbejdet på at fremstå som en klub, der har sat miljøhensyn i højsædet, fastslår Anthony Bjerregaard.

De seneste år har dette udmøntet sig i en klar strategi og handlingsplaner, der alle har afledt en hel del spændende resultater. Af de mest markante kan nævnes:

  • Indstilling til modtagelse af Årets Miljøpris i DGU-regi i to på hinanden følgende år. Første år i finalen og andet år ”kun” nomineret.
  • Udvidelse og forbedring af klubbens vandhuller til gavn for dyrelivet på banen.
  • Etablering af solceller på klubhuset.
  • Igangsætning af et robotprojekt med minirobotter til drift af forskellige områder af golfbanen. Dette projekt har resulteret i et Skandinavisk forskningsprojekt, der over en treårig periode skal afdække forskellige fordele og / eller ulemper ved anvendelse af minirobotter på golfbaner i Skandinavien.
  • Sidst men ikke mindst vil Grenaa Golfklub kunne vise et af de mange resultater af samarbejdet med Grenaa Havn, ved åbningen af Hul 16 den 31. august kl. 15.00.

Grenaa Golfbane ligger i det naturskønne Kolindsund, langs hovedvej 16 i Grenaa, lige op ad Grenaa-åen. Her har man en fantastisk mulighed for at nyde Norddjurs’ smukke natur og den friske luft på en fantastisk natursti og tre afmærkede ruter på henholdsvis 2,8, 3,4 og 4,2 kilometer i periferien af og på golfbanen

Grenaa Golfklub inviterer til ”åbningsfest” mandag den 31. august kl. 15.00.

 

Hvis du vil læse mere om Grenaa Golfklub klik her.