Samarbejdet i centrum


Theis Gisselbæk skal i fremtiden udfylde en nøglerolle i Grenaa Havns arbejde med at gøre havnens strategiplan til virkelighed – og til forretning.


Trods sin unge alder er det med en betydelig portion transporterfaring, Theis Gisselbæk har påtaget sig rollen som den motor, der skal udvikle Grenaa Havns forretningsområder inden for især bulk, vind og projektlaster. Alle områder er centrale i havnens strategi for de kommende års udvikling.

Theis Gisselbæk er uddannet inden for transportbranchen og har bl.a. arbejdet med projektspedition i olie­, gas­ og vindsektoren for shippingvirksomheden Martin Bencher. Erfaringerne herfra tog han med, da han efterfølgende var med i opbygningen og udviklingen af virksomheden MHI Vestas Offshore Wind’s transportkoncepter og da han var projektansvarlig for transporten i forbindelse med den store irske Burbo Bank havmøllepark.


KAN SE MULIGHEDERNE

”Arbejdet med at udvikle løsninger inden for transport har givet mig gode erfaringer, så jeg kan vurdere Grenaa Havns centrale udviklingsmuligheder. Vi har et oplagt potentiale, når det gælder havmølleparker, projektlaster og bulk”, siger Theis Gisselbæk. Grenaa Havn har fra installationen af havmølleparken ved Anholt værdifulde erfaringer, og de skal kombineres med den viden, Theis har med fra sit arbejde hos MHI Vestas Offshore Wind. Her var han med, da de nye transportkoncepter skulle etableres og bygges op omkring virksomhedens nye 8MW V164 offshore vindmølle. Tilsammen skal det udvikle de muligheder, Grenaa Havn har for at tiltrække transportopgaver med relation til hele vindkraftsektoren.

IND I DIALOGEN

”Jeg har i høj grad fungeret som konsulent for de kunder, vi skulle løse transportopgaver for, og derfor ved jeg, hvor vigtigt det er at indlede en tidlig dialog med kunderne. Ikke bare i forbindelse med konkrete opgaver men også, når der er brug for at afdække kundens fremtidige ønsker og behov. Det er hér, Grenaa Havn skal ind og kortlægge, hvad kunden har brug for og hvad der sker i de sektorer, som er interessante for havnen. Vi skal skabe mere forretning ved at kende udviklingen og matche kundernes behov, og det skal vi bl.a. gøre ved at synliggøre havnens viden og kompetencer samt de muligheder, vi har i kraft af vanddybder, rigtig god plads og havnens beliggenhed”, siger Theis Gisselbæk og fortsætter:

”Eksempelvis sker der i disse år en meget stor konsolidering inden for dele af bulk­markedet. Mængderne samles og bliver større, og Grenaa Havn har oplagte muligheder for at blive den havn, hvor en række virksomheder inden for f.eks. korn­ og foderstoffer samler deres mængder, før de afskibes til udlandet. Vi har pladsen og en god infrastruktur, så det er nemt at komme til og fra havnen. Generelt går opgaven her og nu på at afdække mulighederne og finde nøglen til, at Grenaa Havn bliver valgt. Derfor bruger jeg her i starten en del tid på at komme tæt på vores kunder og blive klogere på deres forretning. Jeg følger havnens bulk­operationer tæt for at blive skarp på, hvor Grenaa Havns forcer kan udnyttes til at øge mængderne af gods over kaj”.

Theis Gisselbæk stammer oprindeligt fra Thy men har boet i Aarhus i 11 år. Han er 31 år gammel, er gift og har en datter på tre år – og der er tvillinger på vej. Fritiden har også noget med vand at gøre. Han er glad for at dykke – men får også tid til at rejse, lave mad og blive klogere på whisky og rom.


Kontaktoplysninger klik her.