PÅ VEJ MOD 0 % SPILD

CA. 260.000 TONS AFFALD GÅR GENNEM AFDELINGEN PÅ HAVNEN


Det nye anlæg giver cirka 20.000 tons ekstra metalskrot over kaj i Grenaa havn.
 

De i forvejen enorme mængder af metalskrot bliver endnu større, når Stena Recycling sidst på året tager et nyt anlæg til sortering af metalaffald i brug. Den såkaldte shredder til findeling og sortering af metalskrot øger mængden af affald, der kan genanvendes. Faktisk så meget, at det kun er cirka 10 % af det modtagne skrot, der sendes til forbrænding på varmeværker. Resten af de store metalbjerge hos Stena Recycling på Grenaa havn er efter en tur gennem shredderen opdelt i forskellige metaller som jern, aluminium, rustfrit stål, kobber osv. Disse metaller sendes pr. skib til genanvendelse i bl.a. Sverige og Tyrkiet.
 

”GENANVENDELSE AF METAL SPARER ENORME RESSOURCER OG CO2. DERFOR ER
DER ØKONOMI I AT INVESTERE GANSKE STORE BELØB I AT HENTE NOGLE YDERLIGERE PROCENTER METAL TIL GENANVENDELSE, NÅR VI SORTERER”.

COO Mette Boysen, Operations, Stena Recycling
 

Stena Recyclings afdeling på havnen i Grenaa har gennem de seneste knap 3 år arbejdet på at udvikle det nye anlæg, som placeres i en 1.500 m2 stor hal. Det er virksomhedens store ekspertise inden for genvindingsområdet, der nu fører til, at sorteringen af metalskrot i Grenaa i fremtiden kan forfines, så endnu mere metal kan genanvendes. Stena Recycling har selv udviklet det nye sorteringsanlæg, som samlet kræver investeringer på cirka 60 mio. kr.

Det kommende anlæg foretager en ekstra finsortering af det materiale, der er tilbage, når det knuste metalskrot har været igennem den første station, der frasorterer rene metalstykker. Restmaterialet – i fagsproget SLF – udgør cirka 20 % af den behandlede mængde skrot. SLF består af bl.a. plastmaterialer, gummi, tekstiler osv., og dette restprodukt gik tidligere på deponi. Men takket være det nyudviklede anlæg kan der skabes yderligere forretning ved at finsortere SLF og genanvende den mængde metal, der faktisk også findes i restproduktet.

 

GOD VÆRDI I DE EKSTRA PROCENTER

”Genanvendelse af metal sparer enorme ressourcer og CO2, og derfor er der økonomi i at investere ganske store beløb i at hente nogle yderligere procenter metal til genanvendelse, når vi sorterer”, siger COO Mette Boysen fra Operations i Stena Recycling. ”Målet er at komme endnu længere ned, så man generelt genanvender næsten 100 % af f.eks. en skrottet bil. Der er f.eks. et meget stort potentiale i at genanvende plastaffald, og den generelle miljøtendens på globalt plan er, at så lidt som muligt går på deponi, fordi vi genanvender mest muligt af vores affald, alternativt nyttiggør til energi.

”I mange tilfælde – f.eks. når det gælder genanvendelse af plast – bliver beregningerne dog ret komplekse”, siger Mette Boysen. ”Der er det ikke alene de teknologiske muligheder, der er afgørende. Vi skal altid have den økonomiske side af sagen med, og her spiller f.eks. de globale råvarepriser ind, da de betyder meget for de industrier, der genanvender metal, plast mv.

 

6 NYE JOBS I GRENAA

Det nye anlæg gør Stena Recycling i Grenaa i stand til at håndtere yderligere cirka 20.000 tons metalskrot oven i de cirka 260.000 tons, der i forvejen går gennem afdelingen på havnen. Det betyder foruden 5-6 nye jobs hos Stena Recycling også yderligere arbejde til lokale vognmænd mv.

”Vi anvender så vidt muligt lokale underleverandører – både til de daglige opgaver og i forbindelse med byggeriet af det nye anlæg”, siger Mette Boysen, der også fremhæver det gode samarbejde med såvel Grenaa Havn som Norddjurs Kommune. ”Vi er glade for samarbejdet med både havnen og kommunen og er kun glade for, at vi kan styrke aktiviteterne i Grenaa-afdelingen”, siger Mette Boysen.