ØGET FOKUS SKAL STYRE HAVNENS UDVIKLING

 

”Vi skal ikke bare vokse. Vi skal vokse ved at gøre mere af det, vi er rigtig gode til”, siger administrerende direktør Henrik Carstensen, Grenaa Havn.

 

”Vi skal træffe et valg: Hvad er det, vi er gode til? Hvad er det, vi vil? Og så skal vi ellers i gang med at gøre det”.


Sådan udlægger administrerende direktør Henrik Carstensen den strategiplan, bestyrelsen for Grenaa Havn har vedtaget. Planen skal – med fornyet fokus – sikre konstant udvikling og vækst til Grenaa Havn frem mod 2020.


”Havnen skal ikke bare vokse. Grenaa Havn skal derimod styre væksten ved at fokusere på de unikke styrkeområder, vi har, og bruge dem offensivt i indsatsen for at cementere Grenaa Havns position som en af Danmarks største erhvervs- og industrihavne. Allerede nu ligger vi lunt i de danske havnes top-10. Havnens regnskab for 2015 sluttede positivt, og de økonomiske udsigter for 2016 tegner rigtig godt. Den position skal udnyttes til at gøre mere af det, vi er gode til, og lade andre om det, de er bedst til. Vi skal turde vælge – og vælge fra”, siger Henrik Carstensen.

 

ØGET KONKURRENCE

Grenaa Havns rolle som stor industrihavn skal netop gøres kendt og udnyttes strategisk i disse år, hvor konkurrencen blandt danske havne øges, og hvor der samtidig sker en strukturændring blandt havnene.


Mange havne tæt på byernes centrum ændrer karakter og udlægger i stigende grad arealer til beboelse og rekreative områder. Det sætter nogle ret snævre miljømæssige begrænsninger for de aktiviteter, der kan rummes på havnearealet.


Grenaa Havn er derimod en dedikeret industrihavn, der takket være sin beliggenhed i forhold til byen har virkelig gode muligheder for at øge sine aktiviteter uden at genere omgivelserne. Den position vil Grenaa Havn udnytte ved at tiltrække aktiviteter, som er afhængige af god plads og mere rummelige miljøkrav, f.eks. hvad angår støv og støj. Samtidig har Grenaa Havn unikke fordele i form af stor vanddybde og en beliggenhed tæt på Kattegats sejlruter.

 

UNIKKE FORDELE

”Samlet giver det os en række unikke konkurrencefordele, som skal markedsføres for at tiltrække nye kunder og samarbejdspartnere, der specifikt har brug for de muligheder og tilbud, Grenaa Havn har. Vi skal målrettet gå efter kunder og samarbejdspartnere, som kan udnytte de områder, hvor vi i forvejen er stærke og har både erfaring og de nødvendige faciliteter. Det gælder f.eks. inden for vindmølleområdet, som havn for store projektlaster, færgefart, bulkaktiviteter samt ikke mindst inden for dekommissionering og recycling, hvor Grenaa Havn har et speciale, som ingen andre havne i Danmark kan matche. Disse særlige kompetencer og styrkeforhold skal være kendt af mange flere og veje tungere i Grenaa Havns placering i markedet”, siger Henrik Carstensen.


Den nye strategi bliver gjort operationel gennem bl.a. udvikling af organisationens kompetencer, ansættelse af flere medarbejdere samt gennem en skærpet profilering og markedsføring af havnens styrkepositioner. Indsatsen rettes mod både danske og internationale kunder.

 

NYE KOMPETENCER TRÆKKES IND

”Som et naturligt led i processen med strategiplanen har vi set grundigt på organisationen og medarbejdernes kompetencer. Det er nu, vi skal sætte fremtidens hold. Det har vi gjort ved at give enkelte nøglemedarbejdere nye udfordringer på poster, der bliver vigtige for havnens fremtidige drift og udvikling. Samtidig vil vi gennem ansættelse af nye medarbejdere tiltrække netop de kompetencer og de profiler, der er brug for, når vi skal gøre strategiplanen til virkelighed”, siger Henrik Carstensen.

 

OMFARTSVEJEN – ENDNU ET PLUS

”Inden for det næste års tid får vi endnu en konkurrencefordel”, siger Henrik Carstensen. ”Når den nye omfartsvej nord om Grenaa åbnes, vil den føre tung trafik nordfra uden om byen og direkte ned på havnen, hvor der er optimale tilkørselsforhold samt gode laste- og losseforhold, mange andre havne vil misunde os. Endnu en fordel i en tid, hvor andre havnebyer indfører begrænsninger for tung trafik og kæmper med bytrafik, der sander til”.

 

SUPPORT YOUR BUSINESS

Grenaa Havn er en af Danmarks største erhvervs- og industrihavne med en central placering og god plads til udvikling.

Et stort fokus på kernesegmenterne og gode netværksforbindelser gør Grenaa Havn til fundamentet for at realisere potentialet i din virksomhed.

Med stærk erhvervspolitisk opbakning går vi langt for at understøtte din virksomheds idéer og forretning.