Ny vejbelægning

 Ny vejbelægning på Ndr Kajgade

Ny vejbelægning ud for Havnecentret

I dag er vi gået i gang med en større opgradering af vejstrækningen ud for Havnecentret.

En større del af Nordre Kajgade bliver i perioden fra 1. marts til 9. april 2021 gravet op, hvorefter der lægges dels ny kajbelægning, dels ny asfalt.

Af hensyn til det udførende arbejde er området derfor afspærret i perioden.

Internal Operations Manager hos Grenaa Havn, Lars Mohr Christensen forklarer her, at vejstrækningen bliver væsentligt forbedret på flere områder bl.a. med en mere sikker opdeling af erhvervstrafik og bløde trafikanter.

Kajstrækningen opgraderes ligeledes med bedre regnvandsafvanding, flere parkeringspladser og som noget nyt bliver der på Havnecentrets parkeringsplads installeret ladestationer til elbiler.