Ny afdeling

 Ny afdeling gør Grenaa Havn operationelt stærkere

Ny afdeling gør havnen operationelt stærkere

Forretningsudvikling, drift og operationelle opgaver samles for at styrke dialogen med kunderne og udnytte Grenaa Havns ressourcer optimalt.

Forretningsudvikling og kundekontakt, den operationelle opgaveløsning og generelle driftsopgaver går traditionelt hånd i hånd på en havn. Men nu tager Grenaa Havn skridtet videre og samler de 3 funktioner i én afdeling for at styrke dialogen med kunderne og optimere havnens service – samtidig med, at ressourcerne udnyttes optimalt.

”Vores vækst over de senere år medfører, at vi skal tænke anderledes for altid at udnytte vores muligheder og havnens kapacitet bedst muligt”, siger CCO Theis Gisselbæk, Grenaa Havn.

”Vi kan ikke længere ’bare’ sige ja til kunden og tage opgaverne, som de kommer. Derfor skal vi fremover arbejde i en anden og tættere struktur for at sikre, at de enkelte funktioner spiller optimalt sammen. Så kan vi altid servicere kunden rettidigt – og med det rigtige udstyr og en korrekt bemanding af opgaven. Dermed er vi tro mod Grenaa Havns varemærke: Nemlig at man kan forvente høj fleksibilitet og omstillingsparathed trods den naturgivne uforudsigelighed i opgaverne på grund af f.eks. vejr og vind.

Theis Gisselbæk er leder af den nye afdeling, hvor udviklingsarbejdet knyttes tæt sammen med den operationelle planlægning. Dette hænger stærkt sammen med havnens driftsafdeling, der skal stille kraner og øvrigt materiel samt ikke mindst bemanding til rådighed.

Succes stiller krav

”Lidt populært sagt er det Grenaa Havns succes, der gør det nødvendigt med en ny struktur. Vi har behov for at styrke den interne dialog og koordinering for at sikre kunderne den rigtige betjening, præcist når de har brug for den. Øget ordretilgang og flere anløb gør det nødvendigt med en strammere planlægning og disponering af de samlede ressourcer. Vi skal have et konstant internt fokus på at levere de bedste løsninger. Derfor rykker vi nu de kunderettede funktioner tæt sammen for at forkorte kommandovejene og optimere ressourcerne”, siger Theis Gisselbæk.

Styrket IT-support

Ud over den organisatoriske ændring får afdelingen også hjælp af nye IT-systemer. En ny projektleder får ansvar for at sammenkoble systemer, der samler data fra alle opgaver, så de fremover kan anvendes til optimal styring af processerne og sikre en ensartet håndtering af operationelle opgaver på havnen.

”De kommende IT-systemer bliver et stærkt værktøj i hele indsatsen – fra salg over tilrettelæggelsen af den operationelle opgave, til bemanding, logistik og det udstyr, der er nødvendigt. Helt frem til fakturering af opgaven. Vi får optimeret hele processen. Ikke alene til gavn for havnen men også til glæde for kunderne”, siger Theis Gisselbæk.

 

Kontakt teamet hos Grenaa Havn her.