Mere samarbejde

Hurtigere miljøgodkendelser til Grenaa Havn

Mere samarbejde – mindre kontrol

Byg og Miljø i Norddjurs Kommune har intensiveret samarbejdet med virksomhederne for at forbedre servicen. Det betyder blandt andet, at Grenaa Havn nu kan se frem til hurtigere miljøgodkendelser.

Byg og Miljø i Norddjurs Kommune er løbende i kontakt med kommunens virksomheder og afdelingen står for både byggetilladelser, lokalplaner, miljøgodkendelser, miljøtilsyn og dispensationer i forhold til naturbeskyttelsesloven.

Afdelingen har til huse i rådhuset for den tidligere Rougsø Kommune i Allingåbro og rummer 34 medarbejdere:

"Udover vores administrative medarbejdere består afdelingen af både arkitekter, ingeniører, biologer og bygningskonstruktører, og med de mange kompetencer er vi godt gearede til at håndtere vores mangeartede opgaver," fortæller afdelingens chef Ulrik Christensen på sit kontor.

Styrket fokus på klima og CO2

Ved siden af de traditionelle kerneopgaver bruger medarbejderne nu stadigt mere tid på en af afdelingens nyere opgaver:

"Vi har også ansvaret for klimasikring og reduktion af CO2-udledning, og det er emner, der jo er strøget helt til tops på den politiske dagsorden. Det betyder, at vi bruger stadigt flere ressourcer på området, der vil vokse enormt de kommende år. Når det gælder CO2-reduktion, har vi naturligvis fokus på, at kommunen som virksomhed selv reducerer sin CO2-udledning - for eksempel ved at skifte til elbiler. Derudover rådgiver vi fjernvarmeværker og kommunens virksomheder om, hvordan de bliver mere CO2-lette," fortæller Ulrik Christensen, og pointerer, at også kommunens tilbud om en miljøcertificeringsordning er en håndsrækning til virksomheder, der ønsker at blive mere bæredygtige.

Udover rådgivningsopgaverne vil Byg og Miljøs arbejde med klimasikring mod oversvømmelser også "vokse betragteligt" de kommende år, og sammenlagt kræver det ifølge Ulrik Christensen, at afdelingen får større muskler på området:

"I dag sidder én medarbejder fast med opgaverne, og i løbet af få år forventer jeg, at der bliver flere om opgaven. Samtidig tænker alle vores afdelinger nu også klimasikring og CO2-reduktion ind i arbejdet med løsningen af vores kerneopgaver - vi overvejer for eksempel initiativer til klimasikring, når vi laver lokalplaner.”

Samarbejde med virksomhederne er win-win

Byg og Miljø har sat kursen mod mere samarbejde og mindre kontrol med virksomhederne. Ifølge Ulrik Christensen styrker det den service, Byg og Miljø tilbyder virksomhederne og letter samtidig afdelingens arbejde:

"Vi er jo en myndighedstung afdeling, der traditionelt har haft en kontrollerende rolle. Det er vi i fuld gang med at ændre, så vi i så vid udstrækning som overhovedet muligt samarbejder frem for at være politibetjent. Det gør vi ved i højere grad at opsøge virksomhederne og invitere til samarbejde, før vi for eksempel modtager deres ansøgninger om byggetilladelser og miljøgodkendelser. På den måde hjælper vi dem til at lave præcise ansøgninger til os med alle relevante oplysninger, så de får deres tilladelser og godkendelser hurtigere, fordi de har gjort arbejdet lettere for os. Derudover har vi løbende dialogmøder med kommunens store virksomheder - som for eksempel Grenaa Havn - for at kunne give dem en bedre service.”

Grøn turbo på processen

Den nye klimadagsorden har accelereret overgangen fra primært at være kontrollør til primært at fungere som samarbejdspartner, fortæller Byg og Miljø-chefen:

"Det har givet os en unik mulighed for at justere vores rolle i forhold til virksomhederne. For ikke så længe siden så virksomhederne med irritation på vores miljøkrav som noget, der bare gjorde det dyrere at drive virksomhed. I dag vil de i stigende grad være grønne og bæredygtige, fordi det er forudsætningen for at være konkurrencedygtige. Så når vi nu laver miljøtilsyn på virksomhederne, er det i højere grad et samarbejde, fordi de ønsker hjælp til at blive mere bæredygtige. Det gør virksomhedernes miljøprofil til et fælles projekt og samtidig arbejdet meget nemmere og sjovere for os,” smiler Ulrik Christensen.

Hurtigere miljøgodkendelser til Grenaa Havn

Grenaa Havn er ifølge Ulrik Christensen et godt eksempel på, at Byg og Miljøs intensiverede samarbejde med virksomhederne fører til bedre service. Renovering og vedligeholdelse af borerigge er et voksende forretningsområde for Grenaa Havn - og samtidig et område, der kræver miljøgodkendelser. For både havnen og dens kunder er det vigtigt, at miljøgodkendelsen kommer hurtigt:

"I samarbejde med Grenaa Havn har vi udviklet standard-miljøgodkendelser til renovering af borerigge, fordi processen er sammenlignelig fra gang til gang. Det betyder, at vi fremover vil kunne give en miljøgodkendelse meget hurtigt, hver gang en borerig anløber havnen. Princippet med standard-miljøgodkendelser vil vi også kunne overføre til mange andre brancher", understreger Ulrik Christensen.

Sagsbehandlingstiden skal ned

Byg og Miljø arbejder i det hele taget "målrettet" på at kunne behandle ansøgninger om miljøgodkendelser hurtigere end i dag, hvor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ligger på flere måneder. Ulrik Christensen nævner igen Grenaa Havn som eksempel på, at Byg og Miljø nærmer sig målet:

"Sidste år skulle et skib i Grenaa Havn renses for begroning af alger, der havde vokset sig tykt på skibets skrog. Efter kun få uger gav vi Grenaa Havn miljøgodkendelsen til skrogrensningen, men begroningen var for tyk, så det krævede rensning med en anden metode - nemlig højtryksrensning med luftbobler. Det krævede så en ny, midlertidig miljøgodkendelse, og den gav vi på bare få dage. Eksemplet viser, at tæt samarbejde med virksomhederne er et vigtigt redskab til hurtigere miljøtilladelser – naturligvis i kombination med, at vi kan prioritere vores ressourcer, når det er relevant."