Logistik i højt gear

30.000 tons granitskærver

En presset tidsplan gør præcis logistik afgørende vigtig, når jernbanesporet fra Ryomgård til Grenaa skal udskiftes. Grenaa Havn er en central brik i det store puslespil.

Få et glimt af arbejdet med banen i videoen her

 

Cirka 20 kilometer nye jernbanespor, to specialtog med en samlet længe på 1.200 meter og 30.000 tons norske granitskærver er blot nogle af de elementer, der indgår i det store projekt med at udskifte jernbanesporene på Grenaabanen fra Ryomgård til Grenaa.

Læg dertil en presset tidsplan med 7 helt præcise del-afleveringer fra én baneejer til en anden. Så har du beskrivelsen af den opgave, entreprenørfirmaet M.J. Eriksson er i gang med at løse for Banedanmark og Aarhus Letbane. Blandt de øvrige aktører, der indgår i projektet, er Grenaa Havn, som dermed er en brik i den store, logistiske kabale, der skal gå op.

Havnen i Grenaa skal blandt andet modtage cirka 30.000 tons granitskærver, som skal lægges i de nye spor. De ankommer med skib fra Norge og skal fra Grenaa Havn distribueres ud til de byggepladser, M.J. Eriksson har anlagt langs den i alt 20 kilometer lange strækning, der skal have nye spor.

Lokalkendskab en fordel

”Til den del af opgaven har vi allieret os med lokale kræfter”, siger Hans Færck, der er projektleder hos M.J. Eriksson.

De mange tons granitskærver leveres med skib fra STEMA Shipping i Aabenraa. De sejles fra koncernens egne stenbrud ved Stavanger og leveres med selvlossende skib på Grenaa Havn i portioner á 4.000-5.000 tons.

Herfra bliver de med lastbil kørt til den del af banestrækningen, hvor de skal lægges ud. Den del af den store logistikopgave er med Grenaa Havns mellemkomst lagt i hænderne på vognmand Gert Svith fra Grenaa.

”Han kender området og er vant til at samarbejde med Grenaa Havn. Det får tingene til at gå nemmere og giver os den nødvendige fleksibilitet i de løbende leveringer”, siger Hans Færck. Skærverne skal leveres til forskellige byggepladser langs den jernbanestrækning, hvor skærver, sveller og jernbanespor skal fornys.

Samtidig skal Gert Svith fragte 20.000 tons overskudsjord, som skal fjernes i forbindelse med banearbejdet. Jorden fragtes til Grenaa Havn, hvor den analyseres og oplagres til eventuelle senere havneudvidelser.

Presset tidsplan

Udskiftningen sker i en periode, hvor der på grund af etableringen af Aarhus Letbane ikke kører tog på Grenaabanen. Men trods det er projektets tidsplan stram.

M.J. Eriksson skal lægge nye skinner på en i alt 20 kilometer lang strækning fra Ryomgård til Grenaa.

Den første etape af arbejdet gik i gang i juni mellem stationerne Ryomgård og Trustrup. Her lavede M.J. Eriksson forberedende arbejder på hele strækningen mellem Ryomgård og Grenaa samt ombygning af stationerne i Ryomgård og Trustrup. Anden del af sporarbejdet omfatter udskiftning af skinner, sveller og skærver på store dele af den samlede strækning. Dette arbejde startede 24. august. Hele projektet ventes ifølge Banedanmark færdigt i slutningen af september i år.

”Banedanmark har inddelt projektet, så vi løbende skal aflevere 7 delprojekter efter en stram tidsplan. Mange elementer skal spille præcist sammen, og derfor er logistikken så vigtig her”, siger Hans Færck. ”Når sporene er fornyet, skal de samtidig overdrages fra Banedanmark til Aarhus Letbane, da Grenaabanen bliver en del af det samlede letbaneprojekt”.

I forbindelse med arbejdet benytter M.J. Eriksson tungt og avanceret specialudstyr. Herunder to specialtog på tilsammen ikke mindre end 1.200 meter. Det ene tog udskifter i én arbejdsgang sveller og skinner, mens det andet sorterer og renser skærverne.

M.J. Eriksson har hovedkvarter i Brøndby og beskæftiger cirka 600 medarbejdere over hele Danmark. Virksomheden har blandt andet en stor afdeling, der arbejder med anlæg af jernbaner og er involveret i en række jernbaneprojekter herhjemme.

Skærver er ikke bare sten

Læs mere om de 30.000 tons granitskærver til projektet her.