Kystredning - altid beredt på Grenaa havn

Det vigtigste er at redde liv

Grenaa Redningsstation kan være forskellen på liv og død, men mandskabet i de to redningsbåde transporterer også patienter fra krydstogtskibe og hjælper lystsejlere med motorproblemer.

Sammen med sine kolleger sejler han ud i stormvejr, som de fleste ville tøve med at gå ud med skraldeposen i. Stilfærdigt og uden store armbevægelser fortæller Lasse Skov, bådfører på Grenaa Redningsstation, hvad hans og kollegernes vigtigste opgave er:

”Det handler om at redde liv, og vi har reddet adskillige liv i min tid”.

Han sidder i styrehuset på Anna E. Rørbye, der med sine 85 tons er den største af redningsstationens to redningsbåde, og her sidder man trygt: Den er konstrueret af ekstra tykke stålplader og til at kunne rulle hele vejen rundt i vandet, når lugerne er lukkede. Lige nu ligger den stille på sin plads ved kajen i Grenaa Havn lige ud for redningsstationen – som altid med dieselmotorerne opvarmede, så den er klar til udrykning når som helst.

Sprinter-redningsbåd

Inde i redningsstationen står den anden og mindre redningsbåd, FRB-10, ligeledes parat. Når den skal i aktion, bliver den sænket ned i havnebassinet på mindre end tre minutter. I ni ud af 10 aktioner er det FRB-10, Lasse Skov vælger til opgaven

”Den er en sprinter i forhold til Anna E. Rørbye, og det betyder, at vi kan komme hurtigere frem til de nødstedte eller serviceopgaven. FRB-10 vejer kun godt seks tons og skyder op til 45 knob mod de 16 knob, Anna E. Rørbye kan præstere. Men nogle gange er vindforholdene bare så ekstreme, at Anna E. Rørbye er både det hurtigste og sikreste valg”.

Skibe i havsnød og transport af politi

Som bådfører er det Lasse Skov, der afgør, hvilken af de to redningsbåde, der passer bedst til den enkelte opgave, samt hvordan redningsstationen løser den konkrete udfordring - det sker altid i tæt samarbejde med Søværnets specialister. Grenaa Redningsstation er en af Kystredningstjenestens 21 stationer – tjenesten hører under Søværnet.

Redningsstationen er bemandet med fire fuldtidsansatte, seks deltidsansatte og fem vikarer, og deres arbejde består både af redningsaktioner og serviceopgaver:

”Vi rykker ikke kun ud til skibe i havsnød, eftersøgninger og drukneulykker men også til fiskekuttere med motorproblemer, lystsejlere, der er stødt på grund, ligesom vi også sejler patienter fra krydstogtskibe og transporterer politiet til søs her i området”, fortæller den 46-årige bådfører i styrehuset, hvorfra han har udsigt til både fiskerihavnen og Kattegat.

Meningsfyldt arbejde

Den store variation i arbejdsopgaverne er med til at gøre arbejdet til et ønskejob for Lasse Skov:

”Det er et rigtigt spændende arbejde, for når vi møder om morgenen, ved vi aldrig, hvilke opgaver der kommer i løbet af dagen. Jeg kan samtidig godt lide, at jobbet er så udfordrende: Når vi for eksempel er på redningsaktioner i hårdt vejr, er der et stort element af uforudsigelighed i vores arbejde – alting kan tage en uventet drejning under en redningsaktion, og vi skal jo bare finde en løsning her og nu. Endelig er det simpelthen fantastisk at kunne hjælpe andre mennesker – det gør mit arbejde meget meningsfyldt. Folk er jo ovenud lykkelige for at se os – det er sjældent, at nogen siger: sejl hjem igen”, siger Lasse Skov med glimt i øjet.

Hverken utryg eller bange

Sidste år var Lasse Skov og hans kolleger i aktion 66 gange, så en stor del af arbejdet er ventetid, der går med øvelser, vedligeholdelse af grejet og administration. De ved, at de hvert øjeblik kan blive kaldt til endnu en redningsaktion, men selvom arbejdet rummer farer i hårdt vejr, er Lasse Skov ikke bange:

”Vi har gode fartøjer, stærkt grej og suveræne overlevelsesdragter. Der er også tit en redningshelikopter, der deltager i aktionen, og det er også en sikkerhed for os. Jeg er hverken utryg eller bange for ikke at komme hjem igen, men vi skal selvfølgelig koncentrere os for ikke at komme til skade – for eksempel ved at komme i klemme, når vi under redningsaktioner lægger os op på siden af et skib”.

Fordel for Grenaa Havn

Grenaa Redningsstation dækker et område fra Mariager Fjord, omkring Anholt over til Sjællands Odde op til Hundested og ned omkring Samsø og Aarhus Bugten. Stationen blev oprettet i slutningen af 1800-tallet og har ligget på Fiskerikajerne i Grenaa Havn siden 1992. Lasse Skov peger på, at stationens placering giver fordele for Grenaa Havn og dens kunder:

”Så sent som i går hjalp vi et skib, der var taget af vinden på vej ud af havnen og drevet mod molen. Her var det jo en stor fordel, at vi kunne være der så hurtigt og trække skibet fri, før det fik store skader af at banke mod molen. Så havnens kunder får ekstra hurtig assistance, der kan spare dem for mange penge”.