Grenaa Havn opgiver de kystnære vindmøller

 

Grenaa Havn må opgive sin plan om at rejse kystnære vindmøller - et projekt, der blandt andet skulle have sikret borgerne og virksomhederne billig og miljøvenlig fjernvarme. Projektet som skitseret kunne ikke blive en sund forretning, viser en økonomisk granskning, som havnen har foranlediget.

Efter at have bedt en ekspertgruppe undersøge, om projektet med de kystnære vindmøller hviler på et både teknisk, juridisk og økonomisk solidt grundlag, konkluderer Grenaa Havn nu, at projektet ikke vil kunne give et afkast, der er tilstrækkeligt højt i forhold til markedskravene. Herudover viser den juridiske gennemgang af projektet, at potentielle synergier i forhold til havnearealer og varmeværk ikke er juridisk mulige for Grenaa Havn A/S. Derfor opgiver Grenaa Havn nu projektet.

"Det er ærgerligt - blandt andet fordi det forringer vores muligheder for at tiltrække en vindmølleproducent med de arbejdspladser, det ville have medført. Men projektet kunne ikke blive kommercielt interessant, og samtidig er der usikkerhed om afregningspriserne for strøm fra vindmøller. Dette betyder således, at projektet ikke er økonomisk interessant for markedet og for Grenaa Havn A/S. Derfor har vi valgt at sige stop,” siger Poul Anker Lübker, bestyrelsesformand i Grenaa Havn A/S, der har været i spidsen for at tilvejebringe et solidt beslutningsgrundlag.


Afklaring så hurtigt som muligt

Poul Anker Lübker betoner, at det ikke har været muligt, at få den præcise økonomi i projektet afdækket på et tidligere tidspunkt.

“Vi har hele vejen igennem arbejdet målrettet for at sikre et gennemarbejdet beslutningsgrundlag - det kunne vi ikke have gjort hurtigere med seriøsiteten i behold".


Billigere varme og strøm

Formålet med projektet med de kystnære vindmøller var ifølge Poul Anker Lübker ikke bare at udvikle Grenaa Havn - det skulle også have givet både borgere og virksomheder i Grenaa-området billigere og mere miljøvenlig fjernvarme, have sikret billigere strøm til havnens nuværende og kommende virksomheder og have trukket nye firmaer til kommunen.

"For os har det ikke kun handlet om udvikling af Grenaa Havn på et økonomisk bæredygtigt grundlag – det har også været afgørende, at vindmølleprojektet ville skabe udvikling og arbejdspladser i lokalsamfundet" siger Poul Anker Lübker.
 

Grenaa Havn vil fortsat skabe vækst

Selvom projektet med de kystnære vindmøller ikke bliver realiseret af økonomiske årsager, ændrer det ifølge administrerende direktør Henrik Carstensen på ingen måde ved, at Grenaa Havn fortsat er en virksomhed i vækst og med store ambitioner for fremtiden.

“Det går generelt rigtigt godt for Grenaa Havn, og vi udvikler os løbende. Det er Mærsk Inspirer, en af verdens største borerigge, et markant eksempel på, idet den lige nu ligger i Grenaa Havn. Jeg forudser, at anerkendelsen i, at Mærsk Drilling har valgt Grenaa Havn, vil trække flere lignende opgaver til indenfor dette nye fokusområde”.

Han understreger, at den nye strategi for havnen rummer konkrete ambitioner om udvikling indenfor flere andre forretningsområder:

“Èn ting er sikkert: Vi vil også fremover tage mange, nye initiativer, der kan være med til at realisere vores målsætning,” fortæller Henrik Carstensen.


Borgermøde på onsdag

Onsdag den 11. januar 2017 kl. 19.00 på Kystvejens Hotel har Grenaa Havn inviteret til borgermøde for at informere om projektet med de kystnære vindmøller. Grenaa Havn fastholder borgermødet, selvom projektet nu er opgivet:

“Vi prioriterer åbenhed og dialog med borgerne meget højt. Derfor er det helt naturligt for os, at vi selvfølgelig holder fast i invitationen, så vi kan svare på borgernes spørgsmål og begrunde, hvorfor vi måtte opgive projektet,” fortæller Poul Anker Lübker.