Infrastruktur på dagsordenen

 Kort over prioriterede infrastrukturbehov

Infrastrukturforbedringer på dagsordenen

Havnene er vigtige knudepunkter i dansk infrastruktur. Det gælder i høj grad også for Grenaa Havn.

En styrkeposition der udbygges yderligere bl.a. med den nye Stena Line rute mellem Grenaa og Halmstad. Færgeforbindelsen Grenaa-Halmstad skal aflaste vejnettet ved at fungere som en flydende motorvej for mange af de tusinde lastbiler, der årligt kører mellem Jylland og Sydsverige. Dette stiller høje krav til infrastrukturen på Djursland.

Derudover vil Grenaa Havn forberede sig og infrastrukturen til en massiv øget aktivitet til en kommende havmøllepark eller flere i Kattegat. Eksempelvis Hesselø i Kattegat, som forventeligt skal stå færdig i 2027.

Hos Grenaa Havn A/S har CEO, Henrik Carstensen allerede præsenteret adskillige politikere for Grenaa Havns prioriterede infrastrukturbehov, da Grenaa Havn har en dedikation om at leve op til regeringens ønsker om at flytte trafik fra landevejen til søvejen. 

- Trængselsproblematikkerne på vejene skal løsnes op, og en af vejene hertil er, at udnytte vores havne og søvejen, konstaterer Henrik Carstensen. 

Havnen opruster dialogen med flere politikere, der kan understøtte havnen og lokalområdets indsats for en kontinuerlig modernisering af infrastrukturen.

 

På illustrationen ovenfor vises Grenaa Havns prioriterede infrastrukturbehov, hvor første prioritet er en såkaldt 2+1 højklassevej fra Djurslandsmotorvejens afslutning til Grenaa.