Informationsmøde

Offentligt informationsmøde vedr. udvidelse af Grenaa Havn

Norddjurs Kommune, Trafik- og Byggestyrelsen og Grenaa Havn A/S vil præsentere projektet:

Onsdag den 7. juni 2017 kl. 19-21.30 i Nautilus, Kattegatcentret, Færgevej 4, 8500 Grenaa.

Kommunalbestyrelsen har den 16. maj 2017 vedtaget at offentliggøre forslag til kommuneplantillæg 12, forslag til lokalplan 066-707, udkast til miljøgodkendelse samt tilhørende miljøredegørelse i forbindelse med en ansøgning om udvidelse af Grenaa Havn.

Forslagene offentliggøres i 8 uger fra den 19. maj -17. juli 2017. Materialet kan ses på kommunens hjemmeside eller ved henvendelse til Norddjurs Kommune.

I forbindelse med høringsperioden indbyder Norddjurs Kommune til dette offentlige informationsmøde.

Program for mødet:

• Velkomst v/Norddjurs Kommune
• Myndighedsarbejde v/Norddjurs Kommune
• Myndighedsarbejde v/Trafik- og Byggestyrelsen
• Grenaa Havn/Niras fortæller om projektet samt om de miljømæssige forhold/udfordringer
• Pause
• Debat og afslutning

Læs mere på Norddjurs Kommunes hjemmeside.