Grenaa Havn indfører energitillæg

Varsling om energitillæg


Grenaa Havn har igennem en længere periode absorberet de stadigt stigende energipriser, som p.t. er historisk høje.


De stadigt stigende priser har nu en direkte og stor økonomisk effekt på vores daglige drift, hvilket betyder, at vi per den 1. november 2022 har besluttet at indføre et energitillæg.

Energitillægget er som følger:
Mobile kraner: DKK 213,00 per time
Øvrigt (reachstackere, trucks, gummigede): DKK 121,00 per time


Grenaa Havns energitillæg, vil fremadrettet blive opdateret på havnens hjemmeside med udgangen af et kvartal (næste gang således per 1. januar 2023). Denne opdatering, som er baseret på det igangværende kvartals gennemsnitspriser for diesel og el, vil kunne ses senest den 20. i den sidste måned af det igangværende kvartal. Energitillægget vil blive beregnet indtil priserne for diesel og el er tilbage på sit oprindelige basisniveau. Basisniveauer er baseret på gennemsnitlige diesel- og elpriser for 2020 og 2021 på henholdsvis DKK 9,46 for en liter diesel og DKK 0,56 per KWH for el (eksklusive afgift og moms).

Med reference til ovenstående har vi besluttet, at der i 2023 ikke vil komme en ordinær stigning på timepriserne for vores kørende materiel.