Generalforsamling

 Aktivitet på havnen

GENERALFORSAMLING I GRENAA HAVN A/S

På grund af den nuværende situation med COVID-19 afholdes Grenaa Havn A/S’ generalforsamling med begrænset deltagelse for at efterleve myndighedernes anbefalinger.

Der vil således være begrænset deltagelse ved repræsentanter fra kapitalejerne v. borgmester Jan Petersen samt direktion og formandskab. Den øvrige bestyrelse og medlemmer fra kommunalbestyrelsen deltager virtuelt.

Formandens beretning, referat fra generalforsamlingen samt årsrapport 2020 vil være tilgængelige på Grenaa Havns hjemmeside snarest muligt efter generalforsamlingen.

Generalforsamlingen afholdes den 19. april 2021 kl. 11.00.