Fremtiden bor i 'Bæredygtighedens Hus'

Grenaa Havn vil med visionært udviklingsprojekt skabe rammerne for den fremtidige grønne erhvervsudvikling på Djursland. Fremtiden bor i 'Bæredygtighedens Hus'. 


Der er rigtig meget plads på 10.000 kvadratmeter. Men det kræver til gengæld også plads at rumme de visioner, som Grenaa Havn vil virkeliggøre i Havnecentrets kompleks i de tidligere Thorfisk-bygninger på havnen.

’Bæredygtighedens Hus’ er arbejdstitlen på den vision, der med fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi tager hul på omstilling til en grønnere fremtid. Tanken er at skabe et sted, hvor virksomheder med bæredygtighed som den fælles værdi og drivkraft skal skabe grundlaget for de kommende årtiers grønne erhvervsudvikling på Djursland.

Planerne har flere lag

Noget er rene visioner og drømme om, hvordan Grenaa Havn kan få en rolle i at skabe en grønnere fremtid. Andet er meget konkret. Dels er Grenaa Havn langt fremme i en tankegang omkring cirkulær økonomi bl.a. takket være havnens fokus på affaldshåndtering og genanvendelse. Og dels er der indgået lejeaftaler med de første lejere i ’Bæredygtighedens Hus’. Her er indrettet lokaler og kontorfaciliteter, hvor spirende virksomheder kan samarbejde om udviklingsprojekter og etablere virksomhedsklynger. Men i Jacob Lænsø’s fremtidsbillede danner ’Bæredygtighedens Hus’ ramme om erhvervsvirksomheder og innovative enheder i bred forstand under forudsætning af, at de brænder for og arbejder henimod en grøn omstilling.

”Grenaa Havn drømmer stort i denne sag. Men det kan vi også godt tillade os”, siger Jacob Lænsø, der er ansat i Driftsselskabet Grenaa Havn som Project Manager for ’Bæredygtighedens Hus’. ”Dels er havnen allerede i færd med at opbygge en grøn profil, dels har vi nogle helt unikke rammer for at gøre Grenaa til omdrejningspunktet for en ny erhvervs-æra, bygget på en fælles tro på, at vi skal tænke i bæredygtighed for at give en ren klode videre til vores efterkommere. Vi skal bare samle kræfterne i troen på, at Grenaa som frontløber kan blive fremtidens power-house”, siger Jacob Lænsø med et optimistisk smil.

På den politiske dagsorden

Han hæfter sig også ved, at lanceringen af visionen for ’Bæredygtighedens Hus’ spiller direkte ind i den aktuelle politiske dagsorden:

”Partierne i Folketinget har sat fokus på cirkulær økonomi, og der er sat penge af til at hjælpe projekter på vej. Også Region Midtjylland har i udviklingsstrategien frem til 2030 sat en række mål, der har bæredygtighed som det fælles tema. Så de politiske vinde blæser i den grad i vores retning – både nationalt og globalt, hvor grøn omstilling til en bæredygtig fremtid er på agendaen overalt”, siger Jacob Lænsø.

De rigtige kræfter samles

”Flere ved mere, og derfor skal vi have samlet alle de rigtige kræfter i virkeliggørelsen af dette ultra ambitiøse projekt”, siger Jacob Lænsø, der har arbejdet med tankerne bag ’Bæredygtighedens Hus’ gennem flere år. Han har derfor masser af kontakter, som skal bringes i spil i forbindelse med de konkrete planer på havnen i Grenaa.

”Vi er i kontakt med fonde, der har fokus på grøn omstilling. Vi er i kontakt med adskillige virksomheder, som vil passe perfekt ind i konceptet, og vi er i dialog med et visionært, Aarhus-baseret arkitektfirma, 4 Green Architecture, som allerede nu hjælper os med udviklingen og implementeringen af bæredygtige bygningsmæssige initiativer og løsninger. Dette for at sikre, at vi i endnu højere grad på havnen og i særdeleshed i ’Bæredygtighedens Hus’ selv efterlever vores vision om grønnere rammer for fremtiden”, fortæller Jacob Lænsø. Men også lokalt skal alle relevante aktører inddrages i planerne for ’Bæredygtighedens Hus’.

”Vi ønsker og søger medskabelse og medinddragelse i meget høj grad. Brugerne skal inddrages – så alle kan byde ind med forslag og ydelser, der i en form for samskabelse skal bringe os sikkert i mål”, siger Jacob Lænsø begejstret.

Grønt flagskib

De mange ideer har det fælles mål at gøre hele Grenaa, Grenaa Havn og ’Bæredygtighedens Hus’ til et grønt flagskib i udviklingen af Djursland. Og gerne mere.

”Fremtidens erhvervsudvikling skal bygge på bæredygtighed, og vi har en helt unik chance for at gøre Djursland til en spydspids i den indsats, der vil brede sig til hele landet”, siger Jacob Lænsø.

”’Bæredygtighedens Hus’ kan blive et udstillingsvindue og et kraftfuldt center for den omstilling, vi alle står over for – både lokalt og globalt. Initiativet vil på sigt ikke alene skabe nye virksomheder og arbejdspladser. Det vil også spille positivt ind, når det gælder bosætning og generel udvikling af lokalområdet”, udtaler Jacob Lænsø.

Interessen for bæredygtighed

I magasinet SUPPORT beskriver Jacob Lænsø, hvordan hans brændende interesse for bæredygtighed startede. Læs artiklen her

Kontakt Jacob Lænsø for en sprudlende snak om 'Bæredygtighedens Hus'. Find kontaktinformationer her.