Grenaa Havn ser tilbage på et godt 2016


2016 tegner til at blive et godt år på mange fronter for Grenaa Havn. Og endnu bedre er det, at fremgangen ser ud til at fortsætte i 2017 og frem. Det er glædeligt for havnen, og det er glædeligt for mig som direktør, da 2016 har været mit første, hele år i jobbet.
 

Den positive udvikling er resultatet af en stærk holdindsats og flere, målrettede indsatser. Vi har fokuseret på at udvikle de eksisterende aktiviteter på havnen, og vi har taget hul på en række nye initiativer, som tilsammen har resulteret i en nuværende omsætningsfremgang på cirka 13%.
 

Det er flot – især når man tænker på, at godstrafikken i de fleste danske havne er stagneret eller faldet i 2016. På de indre linjer har vi i 2016 gearet Grenaa Havn til fortsat vækst. Der er udarbejdet en ny, fokuseret strategiplan, der er lavet en ny organisationsplan, og vi er ved at have teamet, som skal være medvirkende til at sikre, at vi når vores mål, på plads. Endelig har vi skabt en helt ny grafisk profil for havnen i form af nyt magasin, ny hjemmeside, brochuremateriale m.v. Alt sammen noget, der har fokus på at fremstå som én af de danske havne, der vil udvikle de primære kerneydelser som en topmoderne industrihavn.


Blandt de nye indsatsområder for Grenaa Havn er såkaldt ”stacking”. Havnen er oplagt som mulighed for at oplægge og renovere borerigge fra oliefelterne i Nordsøen. Det er et område, som andre havne også har arbejdet på, men vi mener, havnen i Grenaa har helt særlige forudsætninger for at kunne håndtere denne krævende opgave. Det er der heldigvis også andre, der kan se: Mærsk Drilling lagde lørdag den 12. november boreriggen ”Mærsk Inspirer” til kaj i Grenaa, hvor riggen skal vedligeholdes efter 10 år i Nordsøen. Det var et historisk og stolt øjeblik for os alle på havnen.


Grenaa Havn ser tilbage på et godt 2016 og frem på et lovende 2017. Jeg vil benytte lejligheden til – på vegne af samtlige medarbejdere i Grenaa Havn A/S – at sige tak for samarbejdet i 2016 og ønske alle et godt nytår.


Henrik Carstensen
Administrerende direktør