Erhvervslivets vækstpotentiale

Behovet for arbejdskraft er en fælles udfordring

 

Norddjurs Kommune har kastet sig ind i kampen for at tiltrække og fastholde arbejdskraft, så erhvervslivets vækstpotentiale kan udnyttes. 

Udsigterne for erhvervsudviklingen i Norddjurs Kommune er positive. Men der kan findes tidsler i buketten. Mest i form af problemer med at skaffe tilstrækkeligt med især faglært arbejdskraft, og det vil kræve en langsigtet og bred indsats at løse problemet, så virksomhederne kan udnytte deres potentiale fuldt ud. Derfor arbejder Norddjurs Kommune aktivt for at tiltrække ny arbejdskraft og sikre at unge får en uddannelse som kan give dem job i lokale virksomheder.

”At tiltrække arbejdskraft bliver en af de helt store udfordringer i de kommende år. Det gælder både i Norddjurs og i de fleste andre kommuner. Især er manglen på faglærte – blandt andet håndværkere – ganske betydelig, og det er en udfordring, der kalder på samarbejde,” siger Michael Engelsbæk, der er erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør i Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune har derfor – lidt utraditionelt – vægtet erhvervslivets behov for arbejdskraft højt blandt kommunens opgaver. ”De lokale virksomheders trivsel er en forudsætning for kommunens fremtidige udvikling. Derfor vælger vi at deltage i indsatsen for at skaffe erhvervslivet de bedst mulige vilkår, herunder at den fornødne arbejdskraft er til stede," siger Michael Engelsbæk.


Netop i denne tid er Norddjurs Kommunes forslag til de kommende års erhvervspolitik til høring og debat. Erhvervspolitikken tager afsæt i kommunens vision om at skabe gode rammer for både små og store virksomheder.

FÆRRE, MEN SUNDE VIRKSOMHEDER

”Udviklingen går i retning af, at vi får færre virksomheder – men at de lokale virksomheder så til gengæld er i vækst. Samlet betyder det, at antallet af jobs i kommunen er stigende og at flere og flere virksomheder har behov for at tiltrække den fornødne arbejdskraft. Det er et grundlæggende problem, for mange brancher står med et potentiale for vækst, de kan få svært ved at udnytte, hvis vi ikke gør en indsats,” siger Michael Engelsbæk.

Han nævner bygge- og anlægsbranchen som et eksempel. Det er meget svært at skaffe faglærte håndværkere i hele Østjylland, men her har Norddjurs måske en fordel frem for andre, hvis man ser lidt frem i tiden:
”Hele 34 % af en ungdomsårgang i Norddjurs Kommune vælger en erhvervsuddannelse lokalt mod kun 18 % på landsplan. Det vil sige, at vi for fremtiden kan skaffe faglærte håndværkere, hvis vi blot forstår at fastholde dem. Det skal blandt andet ske ved at oprette tilstrækkeligt med praktikpladser, og her skal virksomhederne være indstillet på at investere tid i at få lokale unge som fremtidige medarbejdere”, siger Michael Engelsbæk.

TRADITIONER – OG NYE MULIGHEDER

Udviklingen af erhvervslivet i Norddjurs Kommune skal baseres på de stærke erhvervstraditioner, området har inden for produktion, fødevarer, turisme samt bygge- og anlægssektoren. Men nye muligheder for at skabe fremtidens virksomheder skal også inddrages i udviklingsarbejdet. Det gælder udvikling af computerspil og apps, hvor Grenaa har både uddannelsen og en lille klynge af iværksættere, der har hele verden som deres målgruppe. På samme måde ses opdyrkning af e-handel som et stort vækstområde, gerne som udløber af eksisterende virksomheder inden for handel.

”De veletablerede brancher skal udnytte fremtidens muligheder for udvikling. F.eks. skal vores fødevarevirksomheder udnytte behovet for specialisering og forædling i en tid, hvor den traditionelle fødevareproduktion er under omstilling. Det betyder færre traditionelle arbejdspladser i f.eks. fiskeindustrien, men gennem forædling og specialisering kan virksomhederne styrke deres position i markedet og skabe ny, forbedret indtjening”, siger Michael Engelsbæk.

Han peger på klyngedannelse mellem virksomheder som en anden udviklingsmulighed. ”Flere virksomheder har skabt stærke klynger, som takket være deres samlede kapacitet kan tiltrække større og måske mere specialiserede opgaver og arbejdskraft. Vi kan som kommune hjælpe med at skabe og servicere disse klynger”, siger Michael Engelsbæk.

FYRTÅRNE SKAL TRÆKKE UDVIKLINGEN

”Endelig skal vi selvfølgelig udnytte de erhvervsmæssige fyrtårne, vi har i Norddjurs Kommune. Turismen er et område med et meget stort udviklingspotentiale. Her har vi et fyrtårn i vores natur, men også i form af museer som Gammel Estrup, turistattraktionen Kattegatcentret og meget andet. Som kommune skal vi sørge for den nødvendige infrastruktur og eksempelvis gennem etablering af parkeringsanlæg, stisystemer og formidling skabe grundlag for, at turismen kan blomstre”, siger Michael Engelsbæk.

Endelig har Grenaa Havn en helt særlig position i den fremtidige erhvervsstrategi:
”Grenaa Havn er et markant fyrtårn, som udgør en væsentlig motor i udviklingen af hele erhvervslivet i vores kommune. Havnens beliggenhed i forhold til byen giver den blandt andet helt unikke muligheder som en central samarbejdspartner for genanvendelsesindustrien – noget, andre havne har svært ved at håndtere. Vi kan reelt være på vej til en førerposition på dette fremtidsorienterede område”, siger Michael Engelsbæk.