En bæredygtig dagsorden

Bæredygtighedens Hus på Grenaa Havn

En bæredygtig dagsorden

Virksomheder med fokus på grøn omstilling eller bæredygtige værdier ønsker i stadigt stigende grad at blive en del af Bæredygtighedens Hus på Grenaa Havn.

En tur rundt i Bæredygtighedens Hus illustrerer tydeligt udviklingen, siden visionen blev søsat den 1. september 2018. Virksomhedsfællesskabet huser i dag 37 virksomheder, lige fra startups til mindre produktionsvirksomheder, kun 17 måneder efter huset slog dørene op og bød virksomheder indenfor.

Ifølge Henrik Carstensen, CEO Grenaa Havn A/S er det en fin udvikling:

"Når det relativt hurtigt er lykkedes at få disse virksomheders opbakning til noget så nytænkende, som et virksomhedsfællesskab med et bæredygtigt værdisæt, så kan vi godt tillade os at kalde den første etape for vellykket. Det står klart for os, at mange ildsjæle er klar til at tage del i og ansvar for vores visionære projekt om ét samlet bæredygtigt Djursland. Læg dertil at Grenaa har helt unikke omgivelser, der kan bidrage til udviklingen af Djursland”, siger Henrik Carstensen.

Ved hans side nikker Jacob Lænsø, der er projektleder for Bæredygtighedens Hus:

"Succesen ligger i de driftige virksomheder og iværksættere, som bærer projektet frem sammen med os. Bæredygtige kræfter spirer mange steder og dermed også interessen for at blive en del af de innovative tanker hos virksomhederne i huset. Vi mærker en stadigt øget efterspørgsel, og det ser jeg som klart udtryk for, at vi rammer et behov, som bare vokser og vokser".

Afspejler flere former for bæredygtighed

Forklaringen er ifølge Jacob Lænsø, at Bæredygtighedens Hus tilbyder et unikt virksomhedsfællesskab i en tid med forstærket fokus på bæredygtighed:

"Det er enestående, fordi det er værdibaseret, og dermed adskiller vi os fra et hav af andre virksomhedsfællesskaber. Vi er drevet af værdier, og den overordnede værdi er bæredygtighed. Mere præcist hviler vores virksomhedsfællesskab på tre former for bæredygtighed, der også kommer til udtryk i vores nye logo. Logoets øverste blå linje symboliserer vores unikke beliggenhed lige ud til Kattegat, den grønne linje afspejler fokus på miljø og grøn omstilling, den gyldne linje repræsenterer vores fokus på økonomisk bæredygtighed og den røde linje udtrykker vores vilje til social bæredygtighed. Dermed signalerer vi også, at Bæredygtighedens Hus primært retter sig mod virksomheder, der har bæredygtighed som en del af deres værdisæt. Inden for den ramme favner vi bredt: Vores virksomheder spænder lige fra virksomheden, der upcycler til boligindretningen og til et firma, der leverer rene og biologiske rengøringsmidler.

En naturlig del af Grenaa Havn

Grenaa Havn er initiativtager til Bæredygtighedens Hus, og ifølge Henrik Carstensen ligger det i naturlig forlængelse af visionen for Grenaa Havn:

"Bæredygtighedens Hus understøtter direkte den del af havnens målsætning, der handler om at accelerere den bæredygtige udvikling. Grenaa Havn yder allerede en stor indsats i forhold til at fremme genindvinding, cirkulær økonomi og grøn energi, men vores vision rækker ud over os selv - den bæredygtige erhvervsudvikling på Djursland skal på dagsordenen, og det bidrager vi til med Bæredygtighedens Hus. For os ser vi en naturlig sammenkobling mellem at være en levende industrihavn, hvor der skal være plads til røg og støj, og samtidigt indtænke bæredygtighed og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling i vores forretning. Det ene spænder ikke ben for det andet, tværtimod”.

Som eksempel nævner Henrik Carstensen havnens nye kajnære område på 28.000 kvadratmeter:

”Det er udtryk for 100 procent cirkulær økonomi. Det kajnære areal i Nordhavnen er etableret af genbrugsjord i form af lettere forurenet jord fra byggeri af letbanen og DSB-projekter, som ellers bare var blevet kørt i deponi. Betonen, vi bruger, er på samme måde genbrugsbeton fra gamle betonsveller og en gammel jernbaneperron. Også økonomisk er det kajnære areal bæredygtigt: Hvis vi havde anlagt det på traditionel vis, uden hensyn til bæredygtighed, ville prisen have været 18 millioner kroner, men det koster kun tre millioner at anlægge vores nye, cirkulære havneområde", fortæller Henrik Carstensen.

Fra tanke til handling

Både Henrik Carstensen og Jacob Lænsø understreger, at visionen med Bæredygtighedens Hus langt fra er fuldt ud realiseret endnu - den rækker meget videre. ”Udviklingen går entydigt i retning af, at virksomheder i hastigt stigende grad prioriterer bæredygtighed. Det mærker jeg tydeligt i samtalerne med de mange virksomheder, jeg er i løbende kontakt med”, siger Jacob Lænsø. ”Tankerne om at tage et fælles ansvar for de fremtidige generationer omsættes stille og roligt til konkret handling. De ambitiøse intentioner med Bæredygtighedens Hus kræver, at vi samler alle de rigtige kræfter i virkeliggørelsen af Djurslands spydspids.”

Statslige arbejdspladser

Jacob Lænsø pointerer, at han samtidig har store forhåbninger om, at staten snart placerer arbejdspladser i Bæredygtighedens Hus:

”Det vil være helt oplagt, at for eksempel Miljø- og Fødevareministeriet flytter arbejdspladser hertil. Her vil regeringen kunne få så meget inspiration til, hvordan den kan gennemføre sine ambitiøse klimamål og målsætninger om andre former for bæredygtig udvikling".

Henrik Carstensen supplerer:
"Vi har inviteret den nye miljøminister til Grenaa, fordi vi indenfor virkeligt mange områder har vist vejen for erhvervsudvikling, der både er miljømæssig og økonomisk bæredygtig. Så i egen interesse kan regeringen med fordel orientere sig mod Bæredygtighedens Hus og Grenaa Havn.”

 

Bliv klogere på Bæredygtighedens Hus her.