Decom Tools attraktivt EU-projekt

 Decom Tools EU project

Attraktivt EU-projekt om bæredygtig vindmølle-skrotning

Emdens Universitet leder dette projekt om bæredygtig dekommissionering af havmølleparker.

Grenaa Havns mangeårige erfaring inden for vindsektoren bliver nu inddraget i et internationalt projekt, Decom Tools, der skal samle knowhow om, hvordan udtjente havmølleparker skrottes på en miljømæssig forsvarlig og bæredygtig måde.

Projektet er finansieret af EU’s Interreg-program og ledes af det tekniske universitet i Emden, Tyskland. Projektdeltagerne kommer fra hele EU.

Fra Danmark deltager Energy Innovation Cluster, Samsø Kommune, Fyns Maritime Klynge og Grenaa Havn A/S.

”Vi har mange års erfaring som base- og servicehavn for havmølleprojekter og har samtidig et markant strategisk fokus på genanvendelse og cirkulær økonomi. Oven i det har vi på Grenaa Havn i dag flere virksomheder med ekspertise inden for ophugning af skibe og håndtering af metalaffald. Så vi fandt det naturligt, at vi blev en del af et projekt, der skal samle ekspertise om, hvordan vi mest hensigtsmæssigt håndterer nedtagningen af de efterhånden 20-25 år gamle havmølleparker i havene omkring os”, siger Grenaa Havns CEO Henrik Carstensen.

 

Vil tiltrække virksomheder

Ud over at byde ind med havnens erfaring i håndtering af havmølleprojekter vil Grenaa Havn i projektet udvide sin viden om dekommissionering af vindmøller. Det sker i håbet om at kunne tiltrække virksomheder med særlig ekspertise inden for dette felt.

”I forlængelse af de mange aktiviteter, vi i forvejen har inden for bæredygtig håndtering af metalskrot og andre spildprodukter, vil det være naturligt, at vi kombinerer vores erfaring fra forberedelse og etablering af havmølleparker til også at kunne afvikle de efterhånden gamle havmøller, der skal udskiftes hen over de kommende årtier”, siger Henrik Carstensen.

Decom Tools er planlagt til at skulle løbe over de kommende fire år og er for nylig indledt med et kick-off møde på det tyske universitet, hvor CCO Theis Gisselbæk og CEO Henrik Carstensen deltog fra Grenaa Havn.

Mål for projektet

• Reducere omkostningerne ved dekommissionering med 20 procent
• Reducere det miljømæssige aftryk ved dekommissionering med 25 procent
• Øge viden og ekspertise indenfor feltet blandt de involverede interessenter fra Nordsø-regionen

 

Læs mere om recycle & waste management på Grenaa Havn her.