Cirkulær økonomi på dagsordenen

Miljø- og fødevareministeren ser på cirkulær økonomi på havnen i Grenaa

Grenaa Havn er langt fremme med cirkulær økonomi, som står højt på Miljø- og fødevareministerens politiske dagsorden.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen besøger den 12. november 2018 Grenaa Havn for at få dybere indsigt i havnens målrettede satsning på at gøre cirkulær økonomi til en stadig større del af forretningen.

Cirkulær økonomi er rykket højt op på den politiske dagsorden som led i omstillingen til en mere bæredygtig fremtid, og Grenaa Havn har gennem flere år haft cirkulær økonomi som et af havnens strategiske indsatsområder.

”Stena Recycling er internationalt en frontløber inden for håndtering og genanvendelse af forskellige affaldsprodukter. Det gælder ikke mindst metalskrot. Koncernens imponerende anlæg her på havnen i Grenaa rummer noget af det ypperste inden for findeling og sortering af metalskrot”, siger administrerende direktør Henrik Carstensen, Grenaa Havn A/S.

”Men vi skal videre ad den vej. Nye aktiviteter vedrørende dekommissionering af vindmøller er på vej til havnen, og på lidt længere sigt arbejder vi med mulighed for at kunne håndtere genindvinding af plast og dekommissionering af borerigge og andet udtjent offshoreudstyr”, siger Henrik Carstensen. 

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen skal som led i programmet besøge Stena Recycling og se, hvordan virksomheden bearbejder store mængder metalskrot i det moderne anlæg på havnen.

Strategisk satsning på cirkulær økonomi

Ud over at se selve det operationelle inden for genanvendelse skal ministeren i sit møde med havnens ledelse indføres grundigt ind i den strategiske baggrund for, at Grenaa Havn satser på bæredygtighed og cirkulær økonomi.

”Havnens beliggenhed langt fra boligbebyggelse rummer i sig selv optimale rammer for virksomheder som Stena Recycling og andre, der skaber værdi gennem genanvendelse”, siger Henrik Carstensen og fortsætter:

”Vi vurderer, at genanvendelse og bæredygtighed bliver et fremtidigt omdrejningspunkt i den industrielle udvikling. Derfor tænker vi cirkulær økonomi og bæredygtighed ind i mange af vores nye tiltag – også på de indre linjer:

For eksempel består opfyldningen af havnens nye kajområde af lettere forurenet jord og beton fra vejbyggeri, fra etablering af letbanen til Grenaa og fra jernbanebyggeri mellem Langå og Hobro. Så både strategisk og praktisk er cirkulær økonomi indarbejdet i vores dagligdag”, siger Henrik Carstensen.

60 mio. kr. til omstilling

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen søger med et aktuelt tiltag at gøre netop genbrug til en større del af dansk økonomi. Sammen med andre af Folketingets partier har regeringen afsat 60 mio. kroner til en række initiativer, der skal sætte fokus på, hvad tankegangen om cirkulær økonomi kan betyde for den grønne omstilling:

”Cirkulær økonomi er ikke bare en grøn og gylden mulighed. Det er også en nødvendighed. Vi er nødt til at gentænke vores måde at producere og forbruge på”, sagde ministeren ved præsentationen af de nye initiativer.

”Grenaa Havn er helt enig i den tankegang. Vi mener, at omstilling til grøn, cirkulær økonomi både er en mulighed og en pligt for erhvervslivet. Vi er selv godt i gang og har meget mere at byde på. Jeg er ikke i tvivl om, at cirkulær økonomi kommer til at bidrage mærkbart til de kommende års vækst i Grenaa Havn”, siger Henrik Carstensen.