Beliggenhed beliggenhed

TID ER PENGE

Grenaa havns umiddelbare tilgængelighed rummer mange fordele. Havnens fremskudte placering og gode besejlingsforhold året rundt er både praktisk og økonomisk en fordel for skibstrafikken, når der skal søges havn på Jyllands østkyst. Også når det gælder store skibe.

Sejlrenden ind til havnen er 0,7 sømil lang og har en vanddybde på 12 meter. Havnens svajebassin giver med en diameter på 375 meter rigelig plads til, at selv meget store skibe nemt kan lægge til kaj i Grenaa.

”Sejlrendens dybde gør det muligt at tage Panamax-skibe på 230 meters længde og med en dybgang på 10,3 meter ind til Grenaa ved hjælp af kun 2 slæbebåde, hvor der normalt skal anvendes 3. Det betyder ganske meget økonomisk”, siger Lars Toft, der er DanPilots havneansvarlige lods i Grenaa.

Tid er penge – også når skibe skal lægges til kaj, og Grenaa havns beliggenhed tæt på sejlruterne i Kattegat er en anden fordel, der reducerer sejltiden. Lodsning fra A-ruten til f.eks. Aarhus havn tager minimum 4 timer længere end til Grenaa.


NY STRUKTUR

DanPilot er den danske stats lodsvirksomhed med hovedkvarter i Svendborg. DanPilot har det overordnede ansvar for lodsning af den gennemgående trafik fra Skagen til Bornholm men varetager også lodsning ind til en række danske havne, herunder Grenaa.

DanPilots organisation er blevet ændret, så den består af en lodschef med 3 vicelodser, der har ansvar for henholdsvis Jylland, Fyn og Sjælland. Lars Toft er én af 9 havneansvarlige, og han har foruden Grenaa havn nu også ansvar for havnene i Randers og Mariager. Han har været lods ved lodsstationen i Grenaa i 12 år.

”Set fra et lodssynspunkt er Grenaa havn meget regulær at besejle. Det rummer nogle praktiske fordele, ligesom det naturligvis er billigere for skibstrafikken, da et anløb for de store skibe kan foretages hurtigere og med anvendelse af mindre udstyr end så mange andre steder”, siger han.

Fakta

DanPilot er en selvstændig offentlig virksomhed med egen bestyrelse under Erhvervs- og Vækstministeriet. DanPilot har forsyningspligten af lodser i hele Danmark og varetager alle gennemsejlingslodsninger.

DanPilot varetager den statslige lodsvirksomhed gennem danske farvande fra enhver destination i Danmark til alle havne i Østersøen, og kan som den eneste full-service udbyder i Danmark også tilbyde lodservice til alle danske havne. Flåden består af 29 specialiserede lodsbåde, der hurtigt og effektivt sørger for at transportere lodser fra de 22 lodsstationer til kundernes skibe.