Bedre finansieringsvilkår

GRENAA HAVNS BEHOV SÆTTER DAGSORDENEN I DANSKE HAVNE

Som medlem af Vækstteam for Det Blå Danmark arbejder Danske Havne for blandt andet bedre finansieringsvilkår for A/S-havne som Grenaa.

Grenaa Havns behov for at få fjernet lovmæssige barrierer står højt på dagsordenen i Danske Havne, der er brancheorganisation for landets erhvervshavne. Det er bl.a. på initiativ af Grenaa Havn, at der nu arbejdes målrettet på at ændre den såkaldte annonceringspligt, som pålægger A/S-ejede erhvervshavne én gang årligt at udbyde en del af de opgaver, havnen selv løser for at afdække, om der er private aktører, der ønsker at byde på opgaven.


Også de A/S-ejede havnes begrænsede muligheder for at søge finansiering til vækst står højt på den politiske agenda i Danske Havne.


”Der er nogle ulemper ved at være A/S-ejet havn, som er åbenlyst urimelige”, siger direktør i Danske Havne, Bjørn B. Christiansen.


”De havne, der opererer som kommunalt ejede aktieselskaber, agerer jo netop som egentlige virksomheder, der skal skabe overskud i et konkurrencepræget marked. Derfor er det unfair konkurrence, at de ikke har samme muligheder for at skaffe finansiering som kommunalt drevne selvstyrehavne, der bl.a. har mulighed for at optage lån via Kommunekredit. Eller for den sags skyld tyske, hollandske og belgiske havne, der alle på den ene eller anden måde har stat, delstater, regioner eller kommuner involveret i finansiering.

De A/S-drevne havne i Danmark har ikke samme muligheder men skal søge finansiering til f.eks. udvidelser via lån fra bank eller realkredit, hvilket kan være både sværere og dyrere.


”Det vil vi gerne ændre på samtidig med, at vi vil inspirere flere havne til at gå over til A/S-formen, fordi den giver havnen mulighed for at iværksætte flere aktiviteter og selv løse relevante opgaver”, siger Bjørn B. Christiansen. ”Fra 1. januar 2017 har Danmark 5 A/S-drevne erhvervshavne, men A/S-formen matcher den klassiske erhvervstænkning bedre end kommunalt styre, og vi mener, erhvervshavnenes fremtid ligger i at blive drevet i A/S-regi med de fordele og risici, der ligger i det. På mange andre områder – f.eks. de kommunale forsyningsselskaber – ser vi formentlig meget snart en tilsvarende udvikling.

Forsyningsvirksomhedernes organisationsform er sat på dagsordenen via regeringens analyse af forsyningsselskaberne, der inden længe medfører en bevægelse i retning af mere markedstilpassede forsyningsvirksomheder”.

VÆKSTTEAM SER PÅ HAVNELOVEN

Danske Havne er repræsenteret i regeringens Vækstteam for Det Blå Danmark, hvor en forestående revision af havneloven er blandt opgaverne.
 

”Grenaa Havn har lavet en del af forarbejdet til at få havnelovgivningens annonceringspligt tilpasset, så det i praksis bliver muligt for A/S-havne selv at varetage driftsopgaver på havnen. Reglen er en hæmsko for de havne, der er aktive for at igangsætte aktiviteter – som f.eks. Grenaa – og som medlem af regeringens Vækstteam for Det Blå Danmark sidder Danske Havne centralt placeret for at få den 15 år gamle havnelov tilpasset moderne havnedrift”, siger Bjørn B. Christiansen. ”Jeg vurderer, at vi kan finde praktiske løsninger på praktiske problemer ved at flytte rammerne for A/S-havnenes opgaver, arealanvendelse og styreformer”.

BLÅ MOTORVEJ – UDEN KØ

Danske Havne vil også sætte mere fart i de mange års diskussion om at udvikle nærskibsfarten. Der skal meget mere gods fra lastbil over på skib for at aflaste vejnettet. Belastningen af motorvejssystemet er et betydeligt samfundsproblem, som kan afhjælpes, hvis der målrettet satses på at udvikle nærskibstrafikken og den logistik, der skal følge med.


Nærskibstrafikken var emnet, da Transportøkonomisk Forening (TØF) i oktober holdt konference om nærskibstrafikken og erhvervshavnenes rolle som vækstmotor. Danske Havne sætter nu fokus på de store udviklingsområder inden for nærskibstrafik i samarbejde med det øvrige Blå Danmark i det såkaldte Short Sea Promotion initiativ. ”Vi skal have fjernet barriererne for mere gods ad søvejen. Det er ikke nogen nem opgave, men den er vigtig på grund af trængslerne på vejnettet”, slutter direktøren i Danske Havne, Bjørn B. Christiansen.