Anløbsforbud mod russiske skibe

 Anløbsforbud mod russiske skibe

Anløbsforbud mod russiske skibe

Hos Grenaa Havn gør sig gældende følgende regler vedr. anløbsforbud mod russiske skibe:

Sanktionerne tilsidesætter havnens modtagepligt og træder i kraft pr. 16. april 2022.

Dette er et udsnit af orienteringen fra Trafikstyrelsen. På linket nedenfor findes nærmere beskrivelse af forbuddet, hvorledes fartøjer afvises, hvilke fartøjer der er omfattet samt undtagelser.

”Efter den 16. april 2022 vil det være forbudt for havne i EU at modtage fartøjer, der er registreret under russisk flag."

I forbindelse med Den Europæiske Unions 5. sanktionspakke mod Rusland, er der den 8. april 2022 vedtaget et forbud mod russisk flagede fartøjers adgang til danske havne. Sanktionerne fremgår af forordning nr. 2022/576 af 8. april 2022 , der er direkte gældende i Danmark, og som tilsidesætter havnenes modtagepligt for de omhandlede fartøjer.

Læs mere her hos Trafikstyrelsen.