AAK's vækst er nået til Grenaa

AAK’s vækst er nået til Grenaa

Konstant vækst har kendetegnet AAK Denmark A/S i Aarhus i mange år. Det er ikke mindst efterspørgslen efter olien fra sheakerner, der bare stiger og stiger. Sheakerner losses nu også i Grenaa.

AAK køber i dag sine kerner både direkte og indirekte fra over 2 millioner kvinder i Vestafrika. Nogle af disse kerner bliver nu også losset på Grenaa Havn, som qua havnens fleksibilitet og serviceniveau har gjort sig til en attraktiv samarbejdspartner for AAK.

"Her ser du, hvordan kvinderne samler sheakerner op på deres mænds marker. Lige nu har vi i vores direkte sourcing set-up ca. 235.000 kvinder i Burkino Faso og Ghana. En markant stigning i antal kvinder som følge af den enorme efterspørgsel, der er for fuld sporbarhed i værdikæden blandt flere af vores kunder”.

Lone Frier Leth fra AAK Denmark A/S viser entusiastisk en video, der illustrerer første etape af sheakernernes rejse fra Afrika til Sydhavnen i Aarhus, hvor olien fra sheakernerne er blevet kerneproduktet. Virksomheden er den danske afdeling af koncernen AAK, tidligere kendt som AarhusKarlshamn AB. Lone Frier Leth er afdelingsleder i "Sourcing and trading execution", som står for logistikken i AAK Denmark A/S. Hun har taget imod i et kontor i virksomhedens smukke, gamle administrationsbygning med udsigt over havnen og det enorme produktionsanlæg i Aarhus.

JEG ER PASSIONERET OMKRING MIT ARBEJDE

"Her i afdelingen sikrer vi, at de rigtige kerner og uforarbejdede olier ankommer til virksomheden til tiden, på de rigtige skibe og med alle fødevaresikkerheds- og hygiejneregler overholdt. Vi har samtidig ansvaret for at sikre, at de olier og fedtstoffer, vi fremstiller, bliver sendt af sted til tiden og på den rigtige måde til AAK-fabrikker i andre lande, der bruger dem i deres produktion". Man mærker hurtigt på engagementet, Lone Frier Leths stemme og fremtoning, at her er en kvinde, der er alvorligt ramt af arbejdsglæde.

”Jeg har et fantastisk job. Jeg får nye, spændende udfordringer hver eneste dag, for i en fødevarevirksomhed er der utroligt mange ting, der bare skal være 100 procent i orden for at sikre den høje kvalitet, vi vil kendes på. Det er også positivt udfordrende at arbejde med Vestafrika, hvor vores sheakerner kommer fra, for der foregår tingene ofte ganske anderledes end herhjemme", fortæller hun med et smil.

FRA AARHUS PALMEKERNEFABRIK TIL MERE END 3.800 ANSATTE

AAK-koncernen har i dag hovedkvarter i Malmø, men den danske del af AAK-eventyret startede i Aarhus med "Aarhus Palmekernefabrik", der blev etableret i 1871 og som i 1892 skiftede navn til "Aarhus Oliefabrik". Fabrikken producerede oprindeligt oliekager af pressede palmekerner til landbruget, men i takt med margarineindustriens opblomstring blev netop margarine hurtigt det primære forretningsområde. I 2003 ændrede virksomheden navn til Aarhus United og i 2005 til AarhusKarlshamn AB efter fusionen med svenske Karlshamn AB.

I dag udvinder virksomheden planteolier fra mange forskellige planter heriblandt, palme, solsikke, raps, shea, soya m.fl., og AAK er i dag en af ”verdens førende producenter af specialiserede vegetabilske olier og fedtstoffer”. Virksomhedens olier anvendes i så forskellige produkter som fødevarer, mælkeprodukter, chokolade, modermælkserstatning og kosmetik. AAK sælger sine olier og fedtstoffer i mere end 100 lande og har mere end 3.800 ansatte - heraf omkring 200 i afdelingen på Sydhavnen i Aarhus.

KÆMPE VÆKSTRATE I MANGE ÅR

De sidste mange år er både AAK-koncernen og AAK Denmark A/S bare vækstet og vækstet.

"Vi har haft en kæmpe vækstrate gennem de sidste mange år. Dels fordi vi er dygtige til at følge med udviklingen af kundernes behov, hvilket igen skyldes, at vi prioriterer forskning og udvikling i tæt samarbejde med kunderne, og dels fordi vi er kommet ind på nye markeder som for eksempel markedet for ernæringsrigtig mad, der er målrettet henholdsvis børn og ældre", fortæller den 51-årige afdelingsleder, der kom til AAK Denmark A/S med 20 års erfaring fra shipping- og transportbranchen i bagagen.

SHEAKERNE-OLIEN I CHOKOLADE

I Aarhus arbejder Lone Frier Leth og hendes kolleger udelukkende med to råvarer, som bliver fragtet til Aarhus Havn i store skibe: palmeolie og sheakerner. Palmeolien fra Malaysia og Indonesien videreforarbejder de og sender til andre AAK-afdelinger, som laver slutprodukterne. Fra sheakerner udvinder de shea stearin, som primært sælges til chokolade- industrien.

SOCIALT ANSVARLIG FORRETNINGSMODEL

Gennem AAK’s direkte sourcing set-up, også kaldet ”kvindegruppeprogrammet”, får AAK indsamlet stadig større mængder sheakerner i Vestafrika for at dække den stigende efterspørgsel på produkter med fuld sporbarhed. Hovedparten af AAK’s meget store volumener af sheakerner kommer fra ca. 2 millioner kvinder via det mere traditionelle sourcing set-up, hvor kontakten til kvinderne og indkøbet foregår via leverandørerne. AAK’s unikke co-development approach, både indenfor shea og generelt, er en medvirkende årsag til stigende efterspørgsel på AAK-producerede råvarer.

Interessen blandt AAK’s kunder er stigende for denne forretningsmodel, hvor AAK Denmark A/S gennem sine afrikanske AAK-datterselskaber bidrager til at forbedre levevilkårene for de afrikanske kvinder og bidrager til en miljømæssig bæredygtig udvikling i landet.

"De nu 235.000 kvinder, som vi lige nu samarbejder med i Burkino Faso og Ghana, får en forudbetaling i begyndelsen af shea-sæsonen, og dermed er der heller ingen mellemmænd, der kan presse kvinderne i pris. Det betyder, at de får en garanteret minimumsindtægt, der blandt andet giver dem råd til at sende deres børn i skole og købe afgrøder", fortæller Lone Frier Leth.

FÆRRE TRÆER BLIVER FÆLDET

De afrikanske kvinder indsamler hver morgen sheafrugterne, der i løbet af det seneste døgn er faldet ned fra de vildtvoksende sheatræer og koger dem herefter for at stoppe enzymproduktionen i kernerne.

AAK hjælper via ansatte i Vestafrika kvinderne med at bygge særlige ovne til kogning. Ovnene bruger væsentligt mindre brænde og reducerer røggener for kvinder og børn, og AAK-ansatte har ligeledes lært kvinderne at bruge nøddernes skaller som brændsel - begge dele sikrer, at færre træer bliver fældet i Vestafrika.

Indtil videre er det ca. 10 procent af sheakernerne, som bliver indsamlet af afrikanske kvinder, der er medlem af AAK's kvindegruppe projekt. Resten af sheakernerne køber virksomheden af diverse leverandører i det såkaldte sheabælte, som blandt andet tæller Nigeria, Elfenbenskysten, Burkina Faso, Togo, Benin, Mali, Guinea og Ghana.

I GRENAA HAVN ER DE FLEKSIBLE OG PROAKTIVE

AAK-medarbejdere i Vestafrika henter de kogte og tørrede sheakerner hos kvinderne, som er medlem af AAK’s kvindegruppeprogram, og fragter dem til store lagerhaller inde i landet og derfra til skibe, der sejler kernerne til Aarhus - og nu også til Grenaa Havn:

"Det er først og fremmest vores vækst og øgede produktion, der er årsagen til, at vi er begyndt at samarbejde med Grenaa Havn - som supplement til havnen i Aarhus. Selvom vi kun har brugt Grenaa Havn i et år, er den allerede blevet en vigtig samarbejdspartner for os. I Grenaa Havn er de fleksible, proaktive, servicemindede og hurtigt reagerende for at finde løsninger, der imødekommer vores behov. Havnen har alle de faciliteter, vi skal bruge, og hvis de ikke har, så skaffer de dem.

Havnen var som eksempel lynhurtig til at bygge to lagerhaller til vores sheakerner. Jeg forventer, at vi vil bruge Grenaa Havn stadigt mere fremover", siger Lone Frier Leth med overbevisning i stemmen.

VÆKSTEN FORTSÆTTER

Med den løbende vækst i AAK Denmark A/S fylder Lone Frier Leths arbejde så meget i hverdagen, at hun prioriterer at bruge aftener og weekender med familien - mand, 18-årig datter og 16-årig søn - som hun bor med i Aarhus. Adspurgt om hvilken udvikling hun forventer i AAK Denmark A/S de næste fem år, falder svaret prompte:

"Jeg kan kun se vækst, når jeg ser fremad. Vi investerede sidste år i produktivitetsforøgelse i fabrikken her i Aarhus og i kombination med, at vi kan sælge alt, vi overhovedet kan producere, gør det, at jeg fortsat udvikler mig sammen med AAK", smiler Lone Frier Leth.

Lone Frier Leth, leder i logistikafdelingen i AAK Denmark A/S på Grenaa Havn, som Aarhus-virksomheden nu har samarbejdet med i et år. ”I Grenaa Havn er de fleksible, proaktive, servicemindede og hurtigt reagerende for at finde løsninger, der imødekommer vores behov”, fortæller Lone Frier Leth, der her ses med kollegaen René Blondin, der er ”Site Logistic Manager” i AAK Denmark A/S.