3-benet hotel klargjort

Beboelsesplatform klar til ny opgave

Teras Offshore fremhæver havnens fleksibilitet og positive indstilling til service efter måneders arbejde på 'Atlantic Amsterdam' i Grenaa Havn. Se hele artiklen i magasinet SUPPORT her.

En række forskellige faktorer spillede ind, da det verdensomspændende Teras Offshore sidste år besluttede sig for at bugsere beboelsesplatformen ’Atlantic Amsterdam’ til Grenaa, hvor den i en såkaldt ’cold stacking’ skulle afvente nye opgaver. I dag kan både Teras Offshore og Grenaa Havn se tilbage på et positivt forløb med masser af aktivitet og gode erfaringer.

”’Atlantic Amsterdam’ afsluttede i efteråret 2017 et projekt for DONG Energy – det nuværende Ørsted – ud for Norfolk i England. Platformen havde her fungeret som beboelse for medarbejderne på havmølleparken Race Bank, og vi skulle have den i havn for at afvente et nyt projekt”, fortæller Boris Oosterveen, Ass. Operations Manager i Teras Offshore.

GRENAA ET NATURLIGT VALG

“Mange forhold spiller ind, når vi skal vælge havn i den situation: De vigtigste er vanddybde, sejltid og især beliggenhed i forhold til, hvor riggen kan forventes at skulle hen til sit næste projekt”, siger Boris Oosterveen. "Teras Offshore har ikke benyttet Grenaa Havn tidligere, men havnen kom naturligt i spil, fordi vi havde en forventning om, at ’Atlantic Amsterdam’ ville få det næste projekt i tysk farvand. Esbjerg kunne være det naturlige valg, fordi sejltiden til Grenaa er længere, men én af de afgørende faktorer blev det engagement og den høje grad af service, personalet på Grenaa Havn og havnens samarbejdspartnere lagde for dagen i vores forhandlinger. Det var også et ufravigeligt krav fra Teras Offshore, at den valgte havn skulle være omfattet af ISPS-reglerne, så platformen kunne ligge i et afspærret område. I Grenaa stod det klart, at alle var klar til at gå et ekstra skridt for at imødekomme vores behov og for at indgå en aftale, der matchede vores tidsplaner m.v. I Grenaa oplevede vi et commitment, som man ikke møder i alle havne”, fortæller Boris Oosterveen, som også fremhæver en meget stor indsats fra medarbejderne i virksomheden Østship på havnen i Grenaa. ”De gutter gør et fantastisk arbejde”, siger han.

GJORT KLAR TIL NYT PROJEKT

Da ’Atlantic Amsterdam’ gik til kaj i Grenaa, var den endelige aftale om et nyt projekt ikke på plads. ”Populært sagt ’trækker vi stikket’ til platformen og lader den ligge med et absolut minimum af driftsomkostninger”, fortæller Boris Oosterveen.

Ret hurtigt viste det sig dog, at ’Atlantic Amsterdam’ igen blev tildelt et projekt for Ørsted. Denne gang i den tyske havmøllepark Borkum Riffgrund 2.

”Vi skulle gøre platformen klar til projektet, og så går en omfattende plan i gang: I februar i år sendte vi 19 mand ombord til at varetage adskillige vedligeholdelsesopgaver og forskellige reparationer, ændringer m.v. ’Atlantic Amsterdam’ er bygget i 1984 og kræver naturligvis løbende vedligeholdelse for at kunne leve op til markedets krav. Vi valgte i samme omgang at gennemføre det lovpligtige 5-års eftersyn – det såkaldte SPS-eftersyn. Det omfatter et meget stort antal kontroller af alt fra ben, over dykkerinspektion af bundtanke til en række andre kontroller af alle installationer om bord. I den forbindelse har vi haft lejlighed til at arbejde sammen med en del lokale virksomheder. Også det er forløbet helt efter vore ønsker og behov. Fra leverandørernes side har vi set en meget høj grad af service og fleksibilitet. Alt sammen betød det, at vi har kunnet overholde både vores tidsplaner og de budgetter, der var lagt”, siger Boris Oosterveen.

HOTEL TIL HAVS

Både på Race Bank og i Borkum Riffgrund fungerer ’Atlantic Amsterdam’ som indkvarteringsplatform for det mandskab, der arbejder med at bygge havmølleparken.

”Tidligere fløj eller sejlede man medarbejderne ud til arbejdspladserne offshore, men det er tidskrævende, og dårligt vejr kan forsinke arbejdet. Her er det langt mere fleksibelt at have mandskabet boende på stedet, så de bogstavelig talt kan gå på arbejde. Faktisk hedder konceptet ’Walk to work’”, fortæller Boris Oosterveen.

’Atlantic Amsterdam’ fungerer som topmoderne indkvartering med forplejning, fritidsfaciliteter, træningslokaler m.v. Det er Teras Offshore, der leverer alle ydelser for de op til 136 gæster, der kan bo om bord - typisk i skift med 28 dage til havs og 28 dage i land. Mandskabet på 'Atlantic Amsterdam' udgør 18 personer.

SUCCES I VINDSEKTOREN

Ud over selve beboelsesfaciliteterne tilbyder Teras Offshore en vifte af offshore services til vind- samt olie- og gas industrien.

Teras Offshore har inden for de seneste år udvidet arbejdsfeltet. Hvor man tidligere udelukkende servicerede virksomheder inden for olie/gas-sektoren fylder vindkraft nu godt i virksomhedens ordrebøger.

”Vi har set en rivende udvikling inden for vindsektoren. I løbet af ganske få år er møllerne blevet meget større, og vi råder over de store lift-boats, som er nødvendige i operationer med møller på op til 12 MW. Teras Offshore har den største og yngste flåde af de specialfartøjer, der efterspørges i dag. Derfor er vi blevet en relevant spiller inden for vindsektoren”, siger Boris Oosterveen.

’Atlantic Amsterdam’ forlod Grenaa Havn i starten af juni, men ifølge Boris Oosterveen er erfaringerne fra Grenaa så gode, at et gensyn slet ikke er utænkeligt.

 

Det Singapore-baserede Teras Offshore Pte. Ltd. er en global aktør inden for marine services og supply-tjenester til offshore sektoren, både olie/gas og vind. Teras Offshore har verdens største og yngste flåde af lift-boats og jack-ups til specialopgaver i forbindelse med opbygning, vedligeholdelse og drift af offshore-installationer. Teras Offshore har de fleste af sine aktiviteter i Sydøstasien men er repræsenteret i hele verden. Nigeria, Mellemøsten og Kina er blandt Teras Offshores markeder.