Lager til leje i Grenaa

Dit bulkgods kan opbevares sikkert på frie arealer eller under tag i vores lagerhaller i størrelserne fra 750 til 2.000 m2, alt efter behov. Vi tilbyder din virksomhed optimale betingelser for håndtering af mange forskellige godstyper. Vores unikke beliggenhed, fleksibilitet på gængstørrelse, pakhusenes effektive indretning, kranernes kapacitet og de kundetilpassede serviceydelser sikrer dig en løsning af højeste kvalitet.

 Lager til leje i Grenaa

Attraktive lagerforhold

  • Beliggenhed tæt ved kajen sikrer en nem og hurtig arbejdsgang omkring lastning og losning
  • Gulve af fast beton eller betonstensbelægning og belysning i alle pakhuse
  • Automatiske og aflåselige elporte
  • Ingen søjler i hallerne – optimerer pladsbrug og tilgængelighed
  • Flere af pakhusene er isolerede og kan opvarmes
  • God frihøjde gør det nemt for lastbilerne at tippe af indenfor.

Oversigt over pakhuse på Grenaa Havn

Nr.

Adresse M2  H side Trykside Gulvbelægning
1 Jupitervej 1 757  4,0 - Betonsten
2 Jupitervej 3 751  4,0 - Betonsten
3* Jupitervej 5 757  4,0 - Betonsten
7 Jupitervej 7 1.208  6,5 Ja Betonsten
8 Jupitervej 9 1.208  6,5 Ja Betonsten
20 Nordhavnsvej 34 832  5,0 - Betonsten
21 Plutovej 2 1.989  4,8 Ja Beton
22 Plutovej 4 1.989  4,8 Ja Beton
23 Plutovej 6 1.989  4,8 Ja Beton
24 Plutovej 8 1.989  4,8 Ja Beton
26 Nordhavnsvej 19B 1.364 4,85 Ja Beton
27 Nordhavnsvej 19C 1.625 4,85 Ja Beton
28 Nordhavnsvej 19D 1.837 4,85 Ja Beton
29 Nordhavnsvej 19E 1.954 4,85 Ja Beton
48 Kattegatkajen 7 757 4,0 Ja Betonsten
49 Kattegatkajen 9 2.102  5,0 - Beton
50 Kattegatkajen 11 1.291  5,0 - Beton
51 Kattegatkajen 15 757  4,0 Ja Betonsten
52 Kattegatkajen 17 757  4,0 Ja Betonsten
53 Kattegatkajen 19 757  4,0 Ja Betonsten
99* Nordhavnsvej 60 1.000  6,0 Ja Betonsten
100 Nordhavnsvej 60 2.000  6,0 Ja Betonsten


* Isoleret.

Pakhusene er forsynet med automatiske elporte og kan aflåses. Der er ikke placeret søjler i pakhusene.

2 specialbyggede pakhuse på 1.000 m2 (isoleret) og 2.000 m2 med fast bund, stor port, direkte på kajen.

  Multipladser på Grenaa Havn

Udlejning af mobilkraner og materiel

Materiel kan naturligvis også lejes på Grenaa Havn, ligesom vi kan stille det nødvendige mandskab til rådighed for en effektiv, fleksibel og sikker håndtering af alle typer gods.

Grenaa Havn råder over moderne materiel og kan løse alle typer opgaver vedrørende lastning og losning. Velfungerende materiel og solidt teamwork er afgørende for, at lastning og losning kan foregå på bedste vis.

Hos Grenaa Havn finder du alt, hvad du skal bruge til at løse en hvilken som helst laste- eller losseopgave, uanset om det drejer sig om bulk, ro-ro-gods eller projektgods såsom vindmølledele, betonelementer eller stålkonstruktioner.

 

 Mobilkraner og materiel datablad
 Faciliteter på Grenaa Havn

Udlejning af erhvervsarealer

På Grenaa Havn udlejes erhvervsarealer med masser af spændende muligheder for pladskrævende erhverv og industri. Derudover udlejes både befæstede og ubefæstede arealer samt erhvervslokaler og -ejendomme til havnerelaterede virksomhedsaktiviteter.

Leder din virksomhed efter et sted at placere produktions-, forarbejdnings- eller distributionsfaciliteter, finder I på havnen i Grenaa særdeles attraktive forhold. Erhvervsområdet omkring havnen rummer gode udvidelsesmuligheder og ligger i fornuftig afstand til bymæssig bebyggelse.Kajplads til leje i Grenaa

På spidsen af Djursland råder Grenaa Havn over 2,5 km kajstrækning. Belægningen på kajerne er bl.a. betonsten, hvilket er tilfældet i den nordlige del af havnen, som samtidig er det nyeste afsnit af havnen med en vanddybde på op til 11 meter. Eksklusive og attraktive kajarealer opbygget af forstærket beton med høj bæreevne gør det muligt for os at kundetilpasse vores faciliteter efter særlige projekter.

 

Tankanlæg på Grenaa havn 

Grenaa Havn kan imødekomme din virksomheds behov angående leje af miljøgodkendte tanke til opbevaring af flydende bulk. Herunder bl.a. olietanke og tanke til flydende kemikalier, fuelolie, slop, fiskeolie og -ensilage samt tankskyllevand.

Tankenes kapacitet på 37.000 m3 er fordelt på 25 tanke fra 70 til 5.000 m3 , placeret i 3 miljøgodkendte tankgårde. De fleste af tankene er isolerede og har varmespiraler samt omrørere. Tilgangen til tankanlægget forgår via kaj-manifold, som sikrer effektiv overførsel af flydende bulk.

Tankanlægget på Grenaa havn er godkendt til produkter inden for hovedgrupperne mineralske olieprodukter, kemikalier og bioprodukter, herunder biobrændstof, gasolie, fiskeprotein og vegetabilsk olie. I tankgården findes 2 udleveringsanlæg til tankbiler.