Optimalt setup til genvinding og affaldshåndtering

Med rigelig plads til udvidelse og god afstand til beboelse er Grenaa Havn den oplagte samarbejdspartner for virksomheder, der arbejder med affaldshåndtering og genvinding. I dag omfatter aktiviteterne på Grenaa havn genvinding af metalskrot, skibsophugning samt affaldshåndtering.

Gode logistikforhold og plads til bearbejdning 

Gode logistikforhold og plads til bearbejdning

Effektive havnefaciliteter, stor og fleksibel krankapacitet og stærke kompetencer inden for logistik betyder, at affald og restmateriale effektivt fragtes til og fra havnen, både på land og til vands. På havneområdet er der rigeligt med plads til opbevaring, og det giver også mulighed for at indrette optimale faciliteter til bearbejdning. Vi er løbende i god dialog med miljømyndighederne i respekt for både vores omgivelser og vores kunders forretning.

Med gode faciliteter og de rette menneskelige kompetencer til rådighed kan vi således tilbyde optimale vilkår for en lang række aktiviteter inden for recycle- & waste management.

Decom Tools - Dekommissionering af havmøller

De fleste havmøller er designet til en levetid på 20-25 år, hvorefter de enten skal dekommissioneres eller renoveres. Et fagfelt som industrien fortsat har begrænset kendskab til.

I projektet Decom Tools, der er finansieret af EU’s Interreg Nordsø-program kortlægger 14 europæiske partnere, blandt andre Grenaa Havn og Energy Innovation Cluster, nye øko-innovative koncepter for genanvendelse af offshore vindmøller.

Grenaa Havn ser et stort potentiale i dekommissionering af havmøller og fokuserer som havn i særlig grad på leverandørkæden og infrastrukturen, der skal til for at håndtere de udtjente møller. Grenaa Havn har en fokuseret strategi for genanvendelse og affaldshåndtering, som dekommissionering af havmøller matcher perfekt med. Mange af havnens virksomheder ser også mulighederne inden for genanvendelse af andre materiale end jern og metal, som i høj grad er et succesfuldt genindvindingsmateriale i Grenaa.

Læs mere om det attraktive EU-projekt her.

 Decom Tools EU projekt 

Sikker og ansvarlig håndtering af slopolie og tankskyllevand

På Grenaa havn findes de rette faciliteter til at tage imod og håndtere slopolie og tankskyllevand mv. på en ansvarlig og miljøvenlig måde. Dette omfatter også miljøgodkendte tankanlæg af forskellig kapacitet.