Optimalt setup til genvinding og affaldshåndtering

Med rigelig plads til udvidelse og god afstand til beboelse er Grenaa Havn den oplagte samarbejdspartner for virksomheder, der arbejder med affaldshåndtering og genvinding. I dag omfatter aktiviteterne på Grenaa havn genvinding af metalskrot, skibsophugning samt affaldshåndtering.

Gode logistikforhold og plads til bearbejdning 

Gode logistikforhold og plads til bearbejdning

Effektive havnefaciliteter, stor og fleksibel krankapacitet og stærke kompetencer inden for logistik betyder, at affald og restmateriale effektivt fragtes til og fra havnen, både på land og til vands. På havneområdet er der rigeligt med plads til opbevaring, og det giver også mulighed for at indrette optimale faciliteter til bearbejdning. Vi er løbende i god dialog med miljømyndighederne i respekt for både vores omgivelser og vores kunders forretning.

Med gode faciliteter og de rette menneskelige kompetencer til rådighed kan vi således tilbyde optimale vilkår for en lang række aktiviteter inden for recycle- & waste management.

Sikker og ansvarlig håndtering af slopolie og tankskyllevand 

Sikker og ansvarlig håndtering af slopolie og tankskyllevand

På Grenaa havn findes de rette faciliteter til at tage imod og håndtere slopolie og tankskyllevand mv. på en ansvarlig og miljøvenlig måde. Dette omfatter også miljøgodkendte tankanlæg af forskellig kapacitet.
Læs her, hvordan Fortum Waste Solutions OW A/S har specialiseret sig i at genanvende slopolie som støttebrændsel på Grenaa havn.