Grenaa Havn er ISPS-sikret område

Grenaa Havn følger international lovgivning om sikring af skibsfarten og havnefaciliteterne. Derfor er adgangen til havnen kontrolleret ved hjælp af hegn, kameraovervågning og bomsystem.

Kun personer med et gyldigt ID-kort udstedt af Grenaa Havn A/S må opholde sig på de sikrede faciliteter inden for hegnene på Nordhavnen (Sikringsfacilitet 1) og tankskibspieren (Sikringsfacilitet 3). Se kort med sikringsfaciliteter.

  • Sikringsfacilitet 1 – Nordhavnen
  • Sikringsfacilitet 2 – Stena Line A/S
  • Sikringsfacilitet 3 – Tankskibspieren.

Personer med gyldigt ID-kort betjener selv bomsystemet via kortscanneren.

Øvrige gæster, leverandører mv. til anløbne skibe og til virksomheder på havnen kan få adgang ved at henvende sig via ”dørtelefonen”. Skal man ud og ind flere gange samme dag, eller varer besøget længere end én dag, skal man henvende sig på havnekontoret for godkendelse, registrering samt udlevering af gyldigt gæstekort.

Der kræves ikke udlevering af gæstekort i forbindelse med et enkelt kort besøg.