Affaldshåndtering på Grenaa Havn

Alle skibe, der anløber danske havne, har pligt til at aflevere affald på havnen. Skibe er dog undtaget afleveringspligten, hvis der er tale om mindre mængder affald, der miljømæssigt forsvarligt kan opbevares ombord, og hvis affaldet, sammen med senere frembragt affald, kan afleveres til en senere havn.

Indberetning af affald sker via SafeSeaNet.

Grenaa Havns affaldshåndteringsplan er gældende for trafik-, industri- og fiskerihavnen.

Læs affaldshåndteringsplan.