Havnelods i Grenaa

Havnelodsen kan rådgive og hjælpe skibets fører under sejladsen med baggrund i lodsens særlige viden om de danske farvande. De snævre danske farvande er passagen til og fra Østersøen og samtidig nogle af verdens mest trafikerede.

Grenaa havns umiddelbare tilgængelighed rummer mange fordele. Havnens fremskudte placering og gode besejlingsforhold året rundt er både praktisk og økonomisk en fordel for skibstrafikken, når der skal søges havn på Jyllands østkyst. Også når det gælder store skibe.

Sejlrenden ind til havnen er 0,7 sømil lang og har en vanddybde på 12 meter. Havnens svajebassin giver med en diameter på 375 meter rigelig plads til, at selv meget store skibe nemt kan lægge til kaj i Grenaa. Sejlrendens dybde gør det muligt at tage Panamax-skibe på 230 meters længde og med en dybgang på 10,3 meter ind til Grenaa ved hjælp af kun 2 slæbebåde, hvor der normalt skal anvendes 3. Grenaa havn er således meget regulær at besejle. Det rummer nogle praktiske fordele, ligesom det er billigere for skibstrafikken, da et anløb for de store skibe kan foretages hurtigere og med anvendelse af mindre udstyr end så mange andre steder.

Kontakt DanPilot
Tlf. (+45) 63 25 66 00 | Vis e-mail