Besejlingsforhold

Besejlingsforholdene i Grenaa havn er særdeles gode. Indsejling foregår via havnens 0,7 sømil lange og 12 meter dybe sejlrende, hvorved både større og mindre skibe kan anløbe Grenaa havn effektivt og sikkert.

Den ydre del af sejlrenden er 150 meter bred, mens den indre del har en bredde på 100 meter. Den normale største skibslængde er 230 meter. Skibe over 230 meter kan anløbe i samråd med havn og lodser under specielle forholdsregler. Havnens svajebassin er 375 meter i diameter.

Find mere information på danskehavnelods.dk

Beliggenhed og bassiner

Grenaa havns beliggenhed er 56°24,4'N 10°55,5'E. Havnen består af forhavn, færgehavn, sydhavn (bassin II og III), fiskerihavn (bassin I) og nordhavn (bassin IV og V) – sidstnævnte med en vanddybde på 11 meter. 

Strøm

Med godt vejr løber der en regelmæssig strøm langs kysten. Strømmen skifter hver 6. time. N-gående strøm er fremherskende, S-gående strøm er som regel svag.
Hastighed normalt maks. 0,5 knob.
Tidevandsområde: 0,25 m +/-.
Vindforhold: Normalt er vindretningen V-SV.

Havnelods

Hvis du vil bestille havnelods til indsejlingen, skal du kontakte DanPilot, som har station på Grenaa havn.

Kontakt DanPilot, Grenaa
Tlf. (+45) 63 25 66 65 | Vis e-mail