• Erhvervshavn

  Kajnære havnearealer, god beliggenhed, tæt ved de centrale sejlruter og stor vanddybde.

  Erhvervshavn
 • Udlejning

  Masser af plads på og omkring Grenaa havn til opbevaring og håndtering af dit gods.

  Udlejning
 • Services

  Vi stiller en række services til rådighed ved anløb af Grenaa havn.

  Serviceydelser
 • Anløb

  Værd at vide for skibe der anløber Grenaa havn. Info om besejling, ISPS m.v.

  Anløb
 • Kontakt

  Vi tager gerne en dialog om dine specielle ønsker.

  Kontakt

Ambitioner for fremtiden

 • Uddybning af havnebassin til 15 m
 • Nyt sammenhængende erhvervsareal på 3.000.000 kvm
 • Tæt på A-ruten
 • Samlet kajlængde på 4 km

Ny masterplan giver store visioner for fremtiden

Grenaa Havn har store ambitioner for fremtiden for erhvervslivet på Djursland og i Grenaa.

Masterplan 2030 giver et detaljeret bud på, hvor og hvordan Grenaa Havn skal udvikle sig i de kommende 15-20 år. En ambitiøs plan, der nu skal danne grundlag for havnens udviklings- og markedsføringsindsats.

Set fra havet er Grenaa havn den mest centralt placerede havn i Danmark. Tæt på den maritime A-ruten. Midt i Danmark. Set fra land er Grenaa havn kendetegnet ved store kajnære arealer, der er udlagt til industri, med stor afstand til boligområder og bymidte.

De store kajnære arealer, dybe havnebassiner og god afstand til boligbebyggelse har tiltrukket virksomheder, som har brug for plads, og som på grund af støj og/eller andre forhold ikke kan ligge tæt op ad bebyggelse. Senest har anlægsarbejdet med Anholt Havmøllepark sat et markant præg på havnen.

Grenaa Havns fokusområder

 • Energi og miljø
 • Pladskrævende erhverv
 • Grovvarer
 • Færge- og linjefart


Grenaa Havns styrkepositioner

 • Havnens beliggenhed tæt ved de centrale sejlruter i Kattegat
 • Havnen er en af Danmarks mest isfri havne
 • Gunstige muligheder for at trække på kvalificeret arbejdskraft på grund af nærheden til bl.a. Aarhus og Randers
 • Stor afstand til bymæssig bebyggelse
 • Den nuværende vanddybde på 11 meter kan øges til knap 15 meter
 • Stabil og kontinuerlig opbakning fra såvel lokalpolitikere som erhvervsliv
 • En erhvervsvenlig - fleksibel og løsningsorienteret organisation
 • Et stærkt og kompetent erhvervsnetværk forankret i og omkring havnen.

Læs mere om Masterplan 2030